Dr Marek Tabor - strona 6

Wykład - Rola ONZ w Bośni i Hercegowinie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Rola ONZ w wojnie w Bośni i Hercegowinie 25 września 1991 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję nr 713 dotyczącą Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii. Nawoływała ona wszystkie państwa do natychmias...

Wykład - Rolnictwo we współczesnym świecie i problemy żywnościowe...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Rolnictwo we współczesnym świecie i problemy żywnościowe 1. Rolnictwo- podstawowy dział gospodarki, wytwarza ok. 90% żywności i wiele innych produktów: - włókna, - skóry, - używki, - oleje przemysłowe, - naturalne paliwa. 2. Odsetek pracujących w rolnictwie: - w 1 fazie wzrostu gosp. rośnie li...

Wykład - rozpad bloku wschodniego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1036

ROZPAD BLOKU WSCHODNIEGO Elementy rozpadu państw sytemu Socjalistycznego 1. problemy gospodarcze - niewydolność gospodarcza 2. kryzys polityczny - powstanie różnych ugrupowań opozycyjnych 3. nieudolność władzy w ZSRR (Andropow i Czernienko) 4. wojna afgańska - pokazała słabość ZSRR 5. przyspies...

Wykład - Rozpad Jugosławii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1204

ROZPAD JUGOSŁAWII: 25.06.1991r. proklamowanie niepodległości Słowenii i Chorwacji. Duży wpływ w Jugosławii sił separatystycznych i nacjonalistycznych. 26 czerwca - akcja Ludowej Armii Jugosławii w celu zlikwidowania zarzewia buntu na Słowenii i Chorwacji (zróżnicowanej etnicznie). EWG - wysyła misj...

Wykład - Struktury społeczne świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

Struktury społeczne świata- rasy, narody, mniejszości narodowe. A) RASY. Rasa- grupa ustalona na podstawie cech somatycznych. Podział wg Georgesa Cuviera z 1798: Czarna (Negroidalna/Afroidalna). Żółta (Mongoidalna). Biała (europeidalna) Podział wg Lineusza z 1758: Europejska Amerykańska Af...

Geografia polityczna - sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2345

1. Teoretyczne i metodologiczne aspekty problemów globalnych współczesnego świata Procesy globalizacji, pojęcie problemów globalnych, geneza i dynamika rozwoju problemów globalnych, typologia i specyfika problemów globalnych. - E. Haliżak, Procesy globalizacji a stosunki międzynarodowe, w : E. Hal...

Wykład - systemy językowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

SYSTEMY JĘZYKOWE. Liczbę języków ciężko jest oszacować, ponieważ różnice między dialektami a językami są nieczytelne. Klasyfikacja języków: Rodziny- wspólny prajęzyk. Grupy- podobna struktura gramatyczna. Rodzina języków indoeuropej...

Wykład - terytorium państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1197

Pojecie „terytorium” Termin „terytorium” używany jest w prawie międzynarodowym w różnych znaczeniach. W sensie ogólnym oznacza on przestrzeń, w której działają państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego. Z punktu widzenia geofizycznego należy wyróżnić terytorium lądowe, terytorium wodne (wody ...

Wykład - tożsamość państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 574

TOŻSAMOŚĆ PAŃSTW Tożsamość państw czyli ciągłość istnienia państw. Państwo zachowuje swoją tożsamość mimo, że zmienia się w nim ustrój wew., ludność, terytorium, nazwa, a nawet status m., natomiast traci ją wraz z upadkiem państw. Zasada toż...

Wykład - Tragedia w Srebrenicy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Tragedia w Srebrnicy Sekretarz Generalny ONZ, Kofi Annan Tragedia, jaka rozegrała się po upadku Srebrenicy jest największą masakrą po II Wojnie Światowej. Ocenia się, że od 12 do 16 lipca 1995 roku, ponad 7 tysięcy mężczyzn wymordowano i pochow...