Dr Marek Tabor - strona 3

Terytoria zależne typu kolonialnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Terytoria zależne typu kolonialnego Charakterystyczną cechą tych terytoriów jest to że mają one charakter zamorski - znajdują się w znaczącym oddaleniu od państwa, które nim administrują. Mówimy że nie mają one cechy przyległości do pań...

Terytorium państwa, ludność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

Terytorium państwa jest oddzielone od terytoriów innych państw granicą państwową. W przypadku państw przybrzeżnych będzie granica morza terytorialnego. W przypadku morza archipelagowi

Władza państwowa i jej suwerenność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

Władza państwowa i jej suwerenność Kategoria suwerenności przysługuje tylko państwom. Nie ma innych uczestników stosunków międzynarodowych co do których tę kategorię można im przypisywać. Nie ma zatem suwerennych orga...

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

Zaliczenia: obowiązuje sylabus. Egzamin pisemny, tematyka prezentowana na wykładach i zawarta w literaturze obowiązkowej wskazanej w sylabusie. 2 problemy do scharakteryzowania (na egzaminie dostaniemy 2 tematy do scharakteryzowania. Jeden z wykładu, drugi z literatury obowiązkowej). Sprawdza listę,...

Formy powstania państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 749

Zgodnie z prawem międzynarodowym mamy 4 główne formy powstania państwa: powstanie państw, rozczłonkowanie państwa, secesja części, uzyskanie niepodległości przez terytorium zależne. Zaś o upadek to mamy 3 legalne sposoby: zjednoczenie p...

Skrypt - Geografia Polityczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1946

1 Geografia Polityczna (INP) Z Antonowicza Tożsamośd – identyfikacja z paostwem, synonim: identycznośd ciągłośd bytu paostwowego – zachowanie tożsamości od początku do kooca tożsamośd zanika, gdy upada paostwo jeżeli paostwo zachowuje ciągłośd bytu paostwowego – obowiązują te same prawa i obo...

Wykład - Geopolityka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 952
Wyświetleń: 1925

Geopolityka - główne szkoły i teorie geopolityki - główne kategorie geopolityki - próby interpretacji zjawisk i procesów politycznych przy pomocy czynnika geograficznego - wpływ ...

Wykład - środowiski geograficzne a zjawiska polityczne i gospodarcze...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE A ZJAWISKA POLITYCZNE I GOSPODARCZE   „Polityka wszystkich mocarstw tkwi w ich Geogra­fii" - Napoleon. J. Brunhes (geograf francuski), rozszerzył zakres tego twierdzenia, zastępując słowo mocarstwo słowem państwo. E. Ro­mer powtórzył ten

Wykład - cele i metody badań geograficznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1477

CELE I METODY BADAŃ Harrison Church nazwał geografię polityczną mądrym ale kapryśnym dzieckiem rodziny geograficznej. R. Hartshorne (geograf amerykański) „...nie stworzyliśmy wprawdzie bomby atomowej w geografii politycznej, ale pole jej jest p...