Dr Marek Sołtys

note /search

Systemy operacyjne - test

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

SYSTEMY OPERACYJNE – opracowania – test u dr Sołtysa UWAGA: mogą być błędy, w razie czego korygować we własnym zakresie 1. Cluster to: wiele dysków, wiele procesorów, wiele komputerów. Wiele komputerów. 2. Co jest efektem ustawienia bitu zaczepienia w uprawnieniach dostępu do pliku? Ogranicz...

blokady i zagłodzenia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Systemy operacyjne / Współbieżność: blokady i zagłodzenia System komputerowy składa się ze skończonej liczby zasobów, o które ubiega się pewna liczba procesów. Jeżeli pewien proces zamówi zasób, a zasób nie jest dostępny, to proces przechodzi w stan zawieszenia Z, Sytuację, w której oczekujące...

Procesy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Systemy operacyjne Podstawowe definicje Def. System Operacyjny SO jest to zbiór programów i procedur spełniających dwie podstawowe funkcje: 1. 2. zarządzanie zasobami systemu komputerowego, tworzenie maszyny wirtualnej. Zasobem ...

Programowanie w języku powłoki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

1 Systemy operacyjne Programowanie w języku powłoki sh Powłoka (interpreter poleceń, ang. shell) jest programem uruchamianym standardowo po otwarciu sesji użytkownika przez proces login. Powłoka jest aktywna aż do wystąpienia znak...

Przetwarzanie rozproszone - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Systemy operacyjne /Przetwarzanie rozproszone i rozwiązania klastrowe Przetwarzanie rozproszone i rozwiązania klastrowe Rozproszone systemy operacyjne Def. Przez rozproszony system operacyjny (RSO) rozumiemy system, który...

System plików - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Systemy operacyjne / System plików System plików Zarządzanie plikami    system zarządzania plikami częścią systemu operacyjnego, dane wejściowe aplikacji pobierane z plików...

Szeregowanie zadań - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1050

Systemy operacyjne / Szeregowanie zadań Szeregowanie zadań Cele szeregowania zadań    zadowalający czas odpowiedzi, zadowalająca przepustowość wykonywania procesów, efektywność wykorzystania procesora. Typy szeregowania zadań  ...

Systemy operacyjne - wątki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Systemy operacyjne / Procesem nazywamy wykonujący się program wraz z jego środowiskiem obliczeniowym. Proces  zarządzanie zasobami – proces ma przydzielony obszar pamięci wirtualnej do przechowywania własnego obrazu,  szeregowanie...

Systemy operacyjne - współbierność -omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Systemy operacyjne / Współbieżność: wzajemne wykluczanie i synchronizacja IPC - komunikacja między procesami (InterProcess Communication) Warunki wyścigu (ang. race condition) W SO wykonujące się procesy często dzielą obszary wspólnej pamięci, pliki lub inne zasoby. Rozpocznijmy nasze rozważan...

Zarządzanie pamięcią - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

Zarządzanie pamięcią Zarzadzanie pamięcią (Memory Management) na poziomie SO jest uwarunkowane architekturą systemu cyfrowego. Podstawowymi elementami determinującymi wybór konkretnej organizacji i jej struktury są:  pole adresacji argumentów rozkazu  jego miejsce w słowie  sprzętowe możli...