Dr Marek Rutkowski

note /search

Controlling - Koordynowanie

  • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
  • Controlling
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2331

Geneza Controllingu Controlling wykształcił się w praktyce przedsiębiorstw na tle efektywnego wykorzystania rachunkowości w procesach planowania i kontroli. Początkowo rachunkowość pełniła funkcje: - statystyczne – (rejestrowała zmiany w ...

Analiza rynku i badania marketingowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Analiza rynku
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3087

RYNEK W ujęciu ekonomicznym: ogół stosunków wymiennych ( towarowo- pieniężnych) między sprzedającymi, oferującymi dobra i usługi (reprezentującymi podaż), a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone dobra i usługi poparte odpowiednimi środkami płatniczymi(reprezentującymi popyt) ...