Dr Marek Pliszkiewicz

note /search

Prawo - wykłady - Wykładnia celowościowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 448
Wyświetleń: 5810

Pierwsza ma 14 stron, a druga 12. ...Wykładnia celowościowa (teleologiczna) - tłumaczenie przepisu ustawy musi w jak największym stopniu uwzględniać cel, jaki ma realizować ustawa (ratio legis). Wykładnia systemowa obejmuje dyrektywy interpretacyjne wynikające z faktu, że interpretowany przepi...

Prawo- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1820

Prawo dr Marek Pliszkiewicz Wykład 1 Prawo to system norm postępowania ustalony przez uprawnione organy państwowe i przyjęte przez społeczeństwo. Określa zachowania ludzkie obowiązujące w danym miejscu i czasie. Za nieprzestrzeganie prawa grożą sankcje, za którymi stoi państwo z organami przymusu -...

Fakty prawne- wykład 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1624

Prawo dr Marek Pliszkiewicz Wykład 2 FAKTY PRAWNE Fakt prawny - „okoliczności” wymienione w przepisach prawa, które pociągają za sobą, wywołują czy radzą skutki prawne, tzn. powodują powstanie zmiany albo wygasanie upoważnień lub obowiązków a...