Dr Marek Matczak - strona 3

Koncepcja logistycznej obsługi klienta

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2163

Koncepcja logistycznej obslugi klienta Obsluga klienta - to umiejętność lub zdolność systemu logistycznego przedsiębiorstwa do sprawnego i efektywnego zaspakajania potrzeb oczekiwan i wymagan klientow pod względem niezawodności, wygody,...

Transport morski

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

TRANSPORT MORSKI     Środki transportu morskiego:  Statek-urządzenie pływające przeznaczone do przemieszczania się na morzu, zarówno w celach zarobkowych i  pozazarobkowych     Statek handlowy [cel zarobkowy]     przewóz ładunków i pasażerów    rybołówstwo morskie    eksploatacja podmorskich bog...

Transport śródlądowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA    GŁOWNE REJONY PŁYWANIA ŻEGLUGI WODNEJ ŚRÓDLĄDOWEJ:  - Rejon zatokowy – symbol I (fala do wysokości 2m., Zatoka Gdańska, Zatoka Pomorska)   - Rejon zalewowo – jeziorowy – symbol II (fala do wysokości 1,2m.;zalew Szczeci...

Usługi przewozowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

POPYT NA USŁUGI PRZEWOZOWE Cechy charakterystyczne: 1.Koncentracja na ograniczonym obszarze 2.Niewielka średnia długość podróży 3.Powszechność (2,1 podróży dziennie) 4.Nierównomierność * czasowa:  - wahania godzinowe w ciągu doby (szczyty)  -dobowa w ciągu tygodnia (

Wielogałęziowe systemy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

WIELOGAŁĘZIOWE SYSTEMY  Czynniki:   1. Bariera punktu przeładunkowego  2. Konteneryzacja   3. Rozwój logistyki (z wojskowości)    Historia – fazy rozwoju:   1. Konwencjonalny system transportowy   2. System transportowy kombinowany (po II wś.)  3. Intermodalny system transportowy (70-80 lata)   4. ...

Materiały na egzamin z logistyki - Cz.III: Strategie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Logistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

STRATEGIE: 1. Zagarniecie wszystkich korzyści – my mocni dostawca slaby 2. Rozwaga – sredni my, sredni oni 3. Dywersyfikacja – my mali oni wazni. LOGISTYKA PRODUKCJI: 1.  Obejmuje procesy fizycznego przepływu materiałów półfabrykatów i energii oraz informacji w sferze produkcji. 2.  W jej ramach na...

Koncepcja globalnych kosztów logistycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Ekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1869

W konkretnych przypadkach lista wymienionych kosztów może być uzupełniana o takie pozycje, jak np.: - koszty opakowania, - koszty administracji, - koszty czynności pomocniczych, - koszty prognozowania popytu, - koszty planowania produkcji, - inn...

Kontrola ilościowa i jakościowa w portach polskich

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Kontrola ilościowa i jakościowa w portach polskich.    Kontrola ilościowa i jakościowa towarów i ładunków – dokonuje się:  - ważenia, liczenia ładunków,  - poboru próbek,  - badań laboratoryjnych,  - oceny stanu towarów i opakowań,  ...