Dr Marek Matczak - strona 2

Polityka transportowa - Władza

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

POLITYKA TRANSPORTOWA WŁADZA-stosunki społeczne zachodzące między ludźmi, polegające na trwałym i uprawnionym uporządkowaniu  sobie przez rządzących w państwie pozostałej części społeczeństwa. POLITYKA-sztuka rządzenia państwem-część stosunków międzyludzkich, których istotą jest panowanie, rządzeni...

Polityka transportowa - zagadnienia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1617

POLITYKA TRANSPORTOWA   WŁADZA-stosunki społeczne zachodzące między ludźmi, polegające na trwałym i uprawnionym  uporządkowaniu sobie przez rządzących w państwie pozostałej części społeczeństwa.    POLITYKA-sztuka rządzenia państwem-część stosunków międzyludzkich, których istotą jest panowanie,  rz...

System transportu miejskiego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155

ŚRODKI TRANSPORTU – KOMUNIKACJA MIEJSKA  1.Klasyfikacja funkcjonalna   * indywidualne (motory, rowery)   * grupowe (samochody osobowe, taxi, mini busy)   * zbiorowe (autobusy, tramwaje, SKM, metro)     2.Klasyfikacja techniczna   * środki transportu: - naziemny, - podziemny, - nadziemny  * droga: -...

Systemy transportowe - opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2156

SYSTEMY TRANSPORTOWE     SYSTEM - jest to wyodrębniony z otoczenia zbiór elementów materialnych lub abstrakcyjnych, mających  wzajemne powiązania wewnątrz systemowe i zewnętrzne z otoczeniem, w ramach którego i na rzecz którego  działa.    WŁASNOŚCI FORMALNE SYSTEMÓW :  - całościowość   - addytywno...

Środki produkcji transportu samochodowego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2149

ŚRODKI PRODUKCJI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO (I)    PRZEWOZY PASAŻERSKIE  1.Samochody osobowe (taxi)   2.Transport zbiorowy:   a) Autobusy miejskie (miejsca siedzące + stojące)    mikrobusy (do 12 pasażerów)    minibusy (od 20 pasażerów)...

Transport kolejowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1589

TRANSPORT KOLEJOWY     WAGONY TOWAROWE   * kryte   * węglarki  * platformy   * cysterny   * chłodnie  * specjalne     ILOSTANY EWIDENCYJNE   - inwentarzowy (PKP)   - ogólny (Polska/ kraj)   - roboczy   - wyłączone z ruchu   - rozporządzalny     W...

Transport lotniczy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938

TRANSPORT LOTNICZY     HISTORIA ROZWOJU PRZEWOZÓW LOTNICZYCH  1903- pierwszy samolot (bracia Wright)   1927- pierwszy lot przez Atlantyk (Lindberg)   1933- pierwszy samolot pasażerski (DC-3 – 16 tys egzemplarzy)   1945- nowoczesny trans...

Transport morski

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1267

TRANSPORT MORSKI     Środki transportu morskiego:  Statek-urządzenie pływające przeznaczone do przemieszczania się na morzu, zarówno w celach zarobkowych i  pozazarobkowych     Statek handlowy [cel zarobkowy]     przewóz ładunków i pasażerów    rybołówstwo morskie    eksploatacja podmorskich bog...

Transport śródlądowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA    GŁOWNE REJONY PŁYWANIA ŻEGLUGI WODNEJ ŚRÓDLĄDOWEJ:  - Rejon zatokowy – symbol I (fala do wysokości 2m., Zatoka Gdańska, Zatoka Pomorska)   - Rejon zalewowo – jeziorowy – symbol II (fala do wysokości 1,2m.;zalew Szczeci...

Usługi przewozowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

POPYT NA USŁUGI PRZEWOZOWE Cechy charakterystyczne: 1.Koncentracja na ograniczonym obszarze 2.Niewielka średnia długość podróży 3.Powszechność (2,1 podróży dziennie) 4.Nierównomierność * czasowa:  - wahania godzinowe w ciągu doby (szczyty)  -dobowa w ciągu tygodnia (