Dr Marek Matczak

note /search

Koncepcja globalnych kosztów logistycznych - Globalne koszty logistycz...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3626

Koncepcja globalnych kosztów logistycznych.      Koncepcja  globalnych kosztów logistycznych  opiera się na założeniu, że  wszystkie działania  przedsiębiorstwa  mające znaczenie w fizycznym przepływie i składowaniu surowców i  materiałów do produkcji oraz wyrobów gotowych powinny być traktowane ja...

Organizacja centrów dystrybucyjno-logistycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Logistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1470

Elementy i charakterystyka organizacji przestrzennej centrów dystrybucyjno- logistycznych.      Centrum logistyczno-dystrybucyjne - to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z  infrastrukturą i organizacją w którym realizowane są usług...

Trans-Europejskie Sieci Transportowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Logistyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Geneza powstania oraz kluczowe pojęcia odnoszące się do Trans- Europejskich Sieci  Transportowych (TEN-T).        Koncepcja sieci transeuropejskich (TEN) powstała w latach 80-tych, wraz z projektem  stworzenia Jednolitego Rynku. TEN stanowią część koncepcji Pan-Europejskiej Sieci  Transportowej, kt...

Logistyka procesów zwrotnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Logistyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1645

Logistyka procesów zwrotnych oraz podstawowe przedmioty i procesy w  niej wykorzystywane.      Logistyka procesów zwrotnych  – jest to logistyka w sferze utylizacji odpadów, polega na  tworzeniu łańcuchów logistycznych łączących miejsca powstawania odpadów z miejscami ich  utylizacji.   Obejmuje ta...

Magazyny i centra logistyczne - Klasyfikacje magazynów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Logistyka
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2912

MAGAZYNY, CENTRA LOGISTYCZNE. Magazyn –  jednostka organizacyjno – funkcyjna zajmująca się magazynowaniem dóbr materialnych czasowo wyłączonych z użycia, dysponując odpowiednią: -przestrzenią -urządzeniami/wyposażeniem technicznym Magazyn stanowi element SUPRASTRUKTURY transportu Czynniki wpływając...

Logistyka - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Logistyka
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2093

Logistyka- przyczyny rozwoju   Przejscie z rynku producenta na rynek konsumenta   Bariera podwyższania efektywności produkcji w sferze techniki i technologii   Rozszerzanie się palety oferowanych produktow oraz zmiany ich struktury   Zmiana filozofii utrzymania zapasow 50:50 = 10:90   Gwałtownie ro...

Zrównoważony rozwój - opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Logistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 707

Przyczyny wdrazenia koncepcji zrownowazonego rozwoju: -wzrost swiadomosci ekologicznej spoleczenstw -regulacje i akty prawne oraz rzadowe ograniczenia w eksploatacji srodowiska naturalnego -zwiekszenie spolecznego nacisku na poprawe jakosci srodowiska i rosnacych wymagan ekologicznych konsumentow -...

Funkcje i zadania operatorów 3PL i 4PL

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Logistyka
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4949

Podstawowe funkcje i zadania operatorów 3PL i 4PL.      -  3 PL (third-party logistics)  oznacza korzystanie z zewnętrznych organizacji do pełnienia f.  logistycznych, które mogą dotyczyć całego procesu logistycznego lub tylko wybran...

Kody kreskowe w systemach logistycznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Logistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 854

Właściwości oraz efekty wykorzystania kodów kreskowych w  systemach logistycznych.      Kod kreskowy  – graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych  elementów, ustalonych według danego kodu. Kod kreskowy przeznacz...

Europejska polityka transportowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2142

EUROPEJSKA POLITYKA TRANSPORTOWA   GENEZA ROZWOJU WSPÓLNEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ UE.  Etap I (1957 – 1992)   1.  1951 – Traktat EWWiS  2.  1957 – Traktat Rzymski (ustalanie cen, zakaz dyskryminacji, równe warunki konkurencji)  3.  1958 ...