Dr Marek Kwiatkowski - strona 2

Równowaga chemiczna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Reakcje odwracalne, Reakcje nieodwracalne, Równowaga dynamiczna, Stała równowagi reakcji, Prawo działania mas, Ustalanie się stanu równowagi....

Średnia entalpia wiązania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wiązania chemiczne, Wiązania kowalencyjne, Energia wiązania

Standardowa zmiana entalpii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Standardowa zmiana entalpii, Parowanie, Skraplanie, Sublimacja jodu, Związki egzotermiczne, Związki endotermiczne, Przemiany egzotermiczne,...

Fizykochemia roztworów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Roztwory, Stężenie roztworu, Prawo Raoulta, Prawo Daltona, Ciśnienie cz...

Równanie stanu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Kinetyczno-molekularna teoria materii, Stany skupienia materii, Gęstość metali, Parametry stanowe, Objętość, Ciśnienie....

Spontanicznośćprzemian. Entropia i entalpia swobodna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Procesy samorzutne, Samorzutność, Entropia, Standardowe wartości entropii, Standardowa entropia przemiany, Entropia przemian fazowych....