Dr Marek Hoffmann - strona 2

Odpylanie gazów przemysłowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1351

Odpylanie gazów przemysłowych 1.  Odpylanie - informacje ogólne Separacja pyłów i odpylanie są częścią metod separacji w obszarze inżynierii procesowej. Najbardziej zróżnicowane metody odpylania są przypuszczalnie w stanie rozdzielić gaz i rozproszone w nim cząstki, które mogą występować w formie ...

Pigmenty nieorganiczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

pigmenty nieorganiczne Pigmenty stanowią część środków barwiących, które można zdefiniować jako kolorowe, czarne lub białe substancje, które wprowadzane w postaci rozdrobnionych, nierozpuszczalnych cząstek do medium barwionego (tworzywo, polimer lub środek powłokotwórczy w przypadku farb i lakierów...

Technologia materiałów wiążących-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1645

TECHNOLOGIA CHEMICZNA TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH Rodzaje materiałów wiążących Do budowlanych materiałów wiążących zalicza się cement i wapno - stosuje się je do wyrobu betonów i zapraw. Materiały wiążące (zwykle dostarczane odbiorcy w postaci stałej) po zarobieniu wodą tworzą plastyczną zaw...

Minimalizacja odpadów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Do działań przyczyniających się do minimalizacji odpadów możemy zaliczyć: - wprowadzanie nowych technologii - mniejsze zużycie surowców, rezygnacja z niektórych surowców, używanie surowców o wyższej jakości - kierowanie produktu do ponownego przerobu - odzyskiwanie surowców do ponownego wykorz...

Technologia chemiczna-pojęcie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

TECHNOLOGIA CHEMICZNA Siarka, azot, fosfor, przemysł solny oparty na NaCl Technologia jest nauką o przetwarzaniu surowców i postaci energii znajdujących się w przyrodzie na produkty lub postaci energii bardziej dla człowieka użytecz...

Proces technologicznydobór fizykochemicznych reakcji chemicznych

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

1.Proces technologiczny-dobór fizykochemicznych reakcji chemicznych Ocena jakościowa -Kierunek reakcji chemicznych Wpływ różnych czynników (t, p, c) na położenie równowagi opierają się na prawie działania mas oraz regule przekory Le Chateliera- Brauna. Według tej reguły zmiany położenia równowagi ...

Procesy periodyczne i ciągłe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

Procesy periodyczne (okresowe) i ciągłe. Procesy periodyczne (okresowe) Procesy ciągłe 1) Surowce wprowadza się i produkty wyprowadza się porcjami (szarżami). 2) W czasie opróżniania i napełniania proces ulega przerwaniu. 3) Operacje i procesy jednostkowe przebiegają kolejno w jednym aparacie. ...

Technologia związków fosforu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1757

TECHNOLOGIA ZWIĄZKÓW FOSFORU Surowce fosforowe: skały pierwotne: fluoroapatyt- Ca10(PO4)6F2 (jony fluorkowe zastępują Cl-, OH-, CO32-) skały wtórne: frankolit i kolomanit Ca10(PO4)6[F2(OH)2,CO3]. Niektóre fosforyty jony fosforowe i wapniowe zastępują innymi, a także na skutek udziału w procesach ...

Technologia związków siarki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

TECHNOLOGIA ZWIĄZKÓW SIARKI Wydobywanie i wzbogacanie siarki rodzimej. Rejony występowania siarki: - północnoamerykański (Teksas, Luizjana, Meksyk) - śródziemnomorski (Sycylia, Grecja i Hiszpania) - środkowoeuropejski (Polska [k. Sandomierza]) - środkowoazjatycki (Uzbekistan, Turkmenia) - wsc...

Podstawy fizykochemiczne procesów technologicznych-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1911

Hoffman 2010 29.02.2010 I. Podstawy fizykochemiczne procesów technologicznych • Procesy o charakterze ściśle chmicznym a więc z udziałem przemiany (reakcji) chemicznej to procesy jednostkowe (procesy jednostkowe chemiczne - unit pro...