Dr Marek Hoffmann

note /search

Koncepcje i modela zarządzania przez jakość- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1225

Jakość - specyfikacje: 1. Międzynarodowe normy specyfikacji ISO serii 9000; zarządzanie jakością. 2. Systemy jakości w określonych branżach (HACCP). 3. Specyfikacje wydawane przez jednostki certyfikujące (TUV, PCA, Lyoyds). 4. Specyfikacje produktów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia...

Systemy zarzadzania jakoscia- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 252
Wyświetleń: 868

Opracowanie zagadnień z zarządzania jakością. sponsored by Nitek  1.Rozwój koncepcji zapewnienia jakości. a) Jakość według P.Crosby’ego: Absoluty jakości i koncepcja Zero Defektów: Zero defektów - metoda zakładająca, że można dążyć do całkowitego wyeliminowania braków poprzez właściwą organiz...

Zarządzanie środowiskiem ISO serii 14000- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Zjawiska o zasięgu globalnym, dotyczące w mniejszym lub większym stopniu, wszystkich mieszkańców Ziemi spowodowały zainteresowanie poszczególnych państw ochroną środowiska w swoich krajach. Rządy poszczególnych krajów wprowadziły akta prawne w zakresie wielkości emisji substancji szkodliwych do powi...

Zarządzanie przez jakość TQM- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1953

Koncepcja Josepha M. Jurana 85% organizacji problemów wynika z winy kierownictwa. Jakość to zdolność użycia, można ją uzyskać przez zastosowanie procesów doskonalenia. Twórca „spirali Jurana” i „triody Jurana”. Planowanie jakości - kontrola jakości - usprawnianie jakości 10 kroków budowy systemu za...

Polskie Centrum Akredytacyjne- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

1. PCA - Polskie Centrum akredytacyjne 2. PCA jest członkiem organizacji skupiającej: - jednostki akredytujące laboratoria, -jednostki certyfikujące, - jednostki kontrolujące w Europie EA(European co-operation for Accreditation) PCA jest członkiem międzynarodowej organizacji skupiającej instytucje a...

Zarządzanie jakością w laboratorium według ISO 17025- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1078

PN-EN ISO/IEC 17025:2000 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących • Norma ta została opracowana na podstawie wcześniejszej EN 45001 oraz ISO/IEC Guide 25. Zawiera ona wszystkie wymagania jakie powinny spełniać laboratoria badawcze i wzorcujące i stanowi podstaw...

Co to jest jakość- podstawowe pojęcia

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1463

Jakość jest pojęciem, które towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Wymyślił je Platon. Pojawiło się z chwilą wystąpienia społecznego podziału pracy, dóbr i usług. W czasach starożytnych określono także warunki techniczne dotyczące jakości towarów. Pierwsze wzmianki no ten temat pochodzą z Egiptu s...

Reakcje chemiczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy technologii chemicznej
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 2184

Podstawy Technologii Chemicznej prof. dr hab.inż. Józef Hoffmann Technologia chemiczna: 1) Technologia chemiczna to nauka o przetwarzaniu surowców i postaci energii znajdującej się w przyrodzie na produkty lub postaci energii bardziej...

Chemiczne metody oczyszczania ścieków-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2261

Chemiczne metody oczyszczania ścieków Ścieki to wody zużyte na potrzeby bytowo-gospodarcze ludzi, w procesach produkcyjnych oraz wody opadowe. Odbiornikami ścieków są wody powierzchniowe, a także wierzchnia warstwa gruntu. Możliwości samooczyszczania rzek, które są najczęstszymi odbiornikami ściekó...

Metalurgia miedzi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 3052

METALURGIA MIEDZI Miedź. Właściwości chemiczne i fizyczne. Złoża miedzi. Występowanie, charakterystyka. Metalurgia. Definicja, podział metalurgii. Metody hutnicze - pirometalurgia: Czym jest pirometalurgia? Podział metod pirometalurgicznyc...