Dr Marek Dankowski - strona 2

Wycena wartości przedsiębiorstwa UNIBUD S.A.-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Marek Dankowski
  • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa. Metoda ta polega na określeniu sumy bilansowej i odjęciu od niej kapitału obcego. WK = SB - KO WK = suma bilansowa - (rezerwy + zobowiązania) WK=43293,1-(629,8+1149,6+8954,4) =32559,3 tyś zł Wartość księgowa przedsiębiorstwa wynosi WK=32559,3 tys. zł 2. ...