Dr Marek Dankowski

note /search

Projekt zbocza stałego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie eksploatacją maszyn
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

WYDZIAŁ GÓRNICZY rok akademicki Ćwiczenie nr 2 Temat : PROJEKT ZBOCZA STAŁEGO Wykonał : 1. Wyznaczenie nachylenia generalnego zbocza metodą Fp-Masłowa - naprężenia pierwotne δi = Σ γi zi - kąty nachylenia dla poszczególnych warstw wg Mas...

Awarie przenośnika taśmowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie eksploatacją maszyn
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1204

Obiektem badań jest przenośnik taśmowy, w którego pracy mogą wystąpić awarie następujących typów: Mechaniczne (zmienne z tym typem awarii oznaczane są jako Xm. lub X1) Elektryczne (Xe lub X2) Taśmy (Xt lub X3) Górnicze (Xg lub X4) Czasy pop...

Niezawodność obiektów nienaprawialnych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie eksploatacją maszyn
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1477

WYDZIAŁ GÓRNICZY Ćwiczenie nr 1. Temat : NIEZAWODNOŚC OBIEKTÓW NIENAPRAWIALNYCH Wykonał : 1. Dane zestaw 2 Wyznaczenie funkcji niezawodności - R(t) R(t) = 1-F(t) F(t) dystrybuanta zmiennej losowej T. gdzie ni - ilość obserwacji w i-tej klasie uszkodzeń n - wszystkie obserwacje Wyznaczenie fu...

Analiza wskaźnikowa, możliwości płatnicze-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ GÓRNICZY ANALIZA WSKAŹNIKOWA, MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE „GRANITEX” Sp. z o.o w STRZELINIE Spółka z o.o „GRANITEX” została powołana Aktem Notarialnym z dnia 29 kwietnia 1992 roku na bazie zlikwidowanego P.P Kopalnie Surowców Skalnych w Strzelinie i rozpoczęła statutową d...

Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie jego majątku-opracowanie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW, WYDZIAŁ GÓRNICZY PROJEKT Z PRZEDMIOTU EKONOMIKA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE TEMAT: OCENA KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE JEGO MAJĄTKU. Wykonała: DANE O EMITENCIE 1. FORMA PRAWNA SPÓŁKI Spółka jest spółką akcyjną powstałą w wyniku przekształcenia państwow...

Ocena spółki HUTMEN S.A. na podstawie sprawozdania finansowego-opracow...

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

WYDZIAŁ GÓRNICZY WROCŁAW, Projekt z Ekonomiki Organizacji i Zarządzania Ocena spółki HUTMEN S.A. na podstawie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych) za okres 1994 i 1995 Firma spółki : HUTMEN - Spółka Akcyjna Siedziba : Wrocław Adres : ul. ...

Tradycyjna gospodarka-opracowanie wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Tradycyjna gospodarka Tradycyjne organizacje zakładają ciągłość i stabilność procesów biznesowych przedsiębiorstwa, Największe znaczenie ma przewidywalność oraz powtarzalność działań Umożliwia to specjalizację i koncentrację umiejętności w zakresie funkcjonalnym oraz uczenie się przez powtarzanie...

Ekonomika w górnictwie-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Porównaj odpowiedzialność właściciela uzasadnienia biznesowego projektu i menadżera projektu. Co rozumiesz pod pojęciami „skuteczne” i „efektywne” zarządzanie projektem? Co byś zrobił w celu poprawy efektywności prowadzenia projektów w Twojej organizacji? Wymień podstawowe narzędzia menadżera pro...

Ekonomika w górnictwie-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

Porównaj odpowiedzialność właściciela uzasadnienia biznesowego projektu i menadżera projektu. Właściciel uzasadnienia biznesowego odpowiada za to by korzyści z wprowadzenia projektu były takie jak zakładano. Odpowiedzialność spoczywa na nim nawet po zakończeniu projektu (np. projekt miał na celu wy...

Rachunek zysków i strat-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW, WYDZIAŁ GÓRNICZY PROJEKT NR 1 Z PRZEDMIOTU EKONOMIKA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE TEMAT: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Wykonał: DANE O EMITENCIE OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA. Działalność gospodarcza UNIBUD S.A. jest skoncentrowana na: realizacji robót budo...