Dr Marcin Wielec - strona 5

Kreacyjna rola Prezydenta RP w organach ochrony prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

W jaki sposób realizuje się kreacyjna rola Prezydenta RP w znanych Ci organach ochrony prawnej? W zawiązku z organizacją władzy sądowniczej Prezydentowi RP przysługuje prawo powoływania sędziów (bez TK i TS), na wniosek KRS, do której powołuje jednego przedstawiciela. Jego rola de facto ogranicza s...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - skład i zadania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

KRRiTV - skład, podstawowe zdania w zakresie ochrony prawnej. Jaki charakter mają wydawane przez KRRiTV rozporządzenia i uchwały? W skład KRRiTV wchodzi 9 członków powoływanych: 4 - przez Sejm, 2 - przez Senat i 3 - przez Prezydenta spośród wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środ...

Kwalifikacje rzecznika patentowego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Kwalifikacje rzecznika patentowego Status rzecznika patentowego jest uregulowany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 roku o rzecznikach patentowych. RZP jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego świadczącym pomoc w sprawach własno...

Lustrator w spółdzielni-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Lustrator w spółdzielni Lustrator spółdzielni jest podmiotem uprawnionym do przeprowadzania lustracji w spółdzielni, wyznaczonym przez związek rewizyjny, w którym dana spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajową Radę Spółdzielczą na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo Spółdzielcze. Kr...

Międzynarodowy arbitraż handlowy-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Międzynarodowy arbitraż handlowy Międzynarodowy arbitraż handlowy, zgodnie z art. 1, ust. 1 konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym sporządzony w Genewie w dniu 21 kwietnia 1961, oznacza rozstrzyganie sporów wynikających przy dokonaniu transakcji handlu międzynarodowego między ...

Nadzór nad działalnością administracyjną sądów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Nadzór nad działalnością administracyjną sądów. Wykonują ją prezesi sądów osobiście oraz przez wyznaczone do tego osoby. Osoby powołane do kierowania sądami i nadzoru nad działalnością administracyjną sądów mają prawo wglądu w czynności sądów, mogą żądać wyjaśnień oraz usunięcia uchybień. Minister ...

Odpowiedzialność konstytucyjna i trybunał stanu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

Paulina Pogoda ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCJNA - pojęcie deliktu, zakres podmiotowy i przedmiotowy - i TRYBUNAŁ STANU - pozycja ustrojowa, organizacja, procedura postępowania - oraz możliwość „IMPEACHMENTU” Lecha Kaczyńskiego na gruncie obowiązującego porządku prawnego w Rzeczpospolitej Polsk...

Odpowiedzialność przed TS Prezydenta RP-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

W jakim zakresie i w jakiej procedurze realizowana jest odpowiedzialność przed TS Prezydenta RP? Prezydent ponosi przed TS odpowiedzialność konstytucyjną oraz odpowiedzialność karną za przestępstwa. Prawo postawienia Prezyd...

Odpowiedzialność różnych podmiotów przed TS-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

W jakim zakresie i w jakiej procedurze realizowana jest odpowiedzialność innych podmiotów aniżeli Prezydenta? Odpowiedzialność konstytucyjną przed TS za naruszenie konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponoszą: Prezes Rady Ministrów, członko...

Organizacja NSA-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Organizacja NSA. NSA działa w Warszawie, a oprócz niego ośrodki zamiejscowe (tworzy je Prezydent RP po zaciągnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu), które wydają orzeczenia na równi z orzeczeniami NSA. Mają one charakter ostateczny i nie można się od nich odwoływać. Na czele NSA s...