Dr Marcin Welenc

Socjologia edukacji - makiawelizm - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Welenc
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1442

MAKIAWELIZM Tradycyjnie  sposób widzenia świata jako miejsca, gdzie toczy się bezpardonowa walka, w której zwyciężają sprytniejsi i bardziej bezwzględni. Współcześnie  przesunięcie akcentu: Z negatywnej, pesymistycznej wizji natury ludzkiej ...

Socjologia edukacji - paradygmat - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Welenc
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1519

Paradygmat to wzorzec, model, zbiór fundamentalnych i naczelnych koncepcji oraz założeń obowiązujących w określonym czasie, nauce dotyczące istoty świata, natury, przedmiotu badań w dużej dziedzinie wiedzy. Są tworzone wtedy gdy stwarzamy diagnozę. Negacji podlega także system edukacyjny. W latach...

Socjologia edukacji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Welenc
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

Socjologia edukacji - przedmiot i jej funkcje Socjologia wychowania i edukacji bada rzeczywistość społeczno-wychowawczą zarówno w aspekcie teoretycznym, empirycznym jak i socjotechnicznym. Co jest przedmiotem socjologii edukacji: Zbiorow...

Socjologia edukacji - stereotyp - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Welenc
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

Stereotyp  konstrukcja myślowa zawierająca komponent poznawczy (zwykle uproszczony, emocjonalny i behawioralny) Zawierający pewne fałszywe przeświadczenia, dotyczące zjawisk, w tym innych grup społecznych Stereotyp może być przyjęty przez jednostkę w wyniku własnych obserwacji, przejmowania poglą...

Socjologia edukacji - stosunki międzygrupowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Welenc
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

Stosunki międzygrupowe: uprzedzenia i dyskryminacja Uprzedzenie Negatywna postawa wobec społecznie określonej grupy i wobec jakiejkolwiek osoby spostrzeganej jako należącej do tej grupy. Postawa zawiera w sobie 3 komponenty: emocjonalny; poznawczy oraz behawioralny - Aronson „Człowiek jako istota ...

Socjologia edukacji - teorie potoczne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Welenc
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

WYKŁAD 2 - TEORIE POTOCZNE Wprowadzenie „Człowiek kieruje się w życiu nie takim światem jakim on jest w rzeczywistości, lecz takim, jakim go spostrzega - a więc posiadaną przez siebie reprezentacją świata” „To jak ukierunkowane są i jak przebiegają zachowania społeczne jednostki, jak reaguje ona ...

Socjologia edukacji - teorie socjalizacji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Welenc
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1659

TEORIE SOCJALIZACJI Socjalizacja jest to proces nabywania ról społecznych, proces uspołecznienia (Romana Miller). Osobowość kształtuje się w procesie socjalizacji -- czyli od urodzenia do końca życia—socjalizację można podzielić na pierwotną...

Socjologia edukacji - twórczość

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Welenc
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Twórczość jest to typ czynności ludzkich, który charakteryzuje się nowością tzn. nie istniał w dotychczasowym repertuarze danej jednostki a także nie jest tylko aktualizacją istniejących u jednostki dyspozycji w nowej dla niej sytuacji, ponadto jest wartościowy i odpowiedni (czyli skuteczny) w danej...

Socjologia edukacji - ukryty program - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Welenc
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 889

Ukryty program Ukryty program to wszystko to co zostaje przyswojone podczas nauki w szkole obok programu oficjalnego. Program to zaplanowana działalność kształceniowa szkoły jako zasób wiedzy zaplanowanej do przekazania. Duchy języka i mentalności naszych przodków - język jest jednym z głównych śro...

Socjologia edukacji - wiara w niesprawiedliwy świat - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Welenc
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Wiara w niesprawiedliwy świat (Doliński) W niektórych sytuacjach wysoce funkcjonalne może być przeświadczenia, że świat sprawiedliwy nie jest. Przekonanie to ma walor usprawiedliwiający. Zwalnia z obowiązku działań pracochłonnych i czasochłonnych; „nie warto pracować, wysilać się, bo profity zgarną...