Dr Marcin Musioł

note /search

Prawo wykroczeń - informacje o egzaminie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawo wykroczeń
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2450

Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań na 60 minut). Poprawa uzyskanej oceny możliwa jest także w formie egzaminu ustnego. Egzamin obejmuje problematykę regulacji kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie omówionym na wykładzie. Z częś...

Tworzenie folderów - konspekt zajęć

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Metodyka nauczania informatyki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5936

W treści notatki następujące części: cele, cel ogólny, cele operacyjne, co uczeń powinien wiedzieć, co uczeń powinien umieć, plan lekcji (obszerna tabela), czynności organizacyjne, sprawdzenie wiedzy, sprawdzenie pracy domowej, wprowadzenie do nowego tematu lekcji, realizacja treści nowego tematu, ...

ADHD - problem badawczy, zmienne-notatki własne z seminarium

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Seminarium
Pobrań: 742
Wyświetleń: 6762

1-stronicowa notatka w formacie doc. Notatka zawiera opracowanie problemu badawczego - pytania ogólne, zmienne, pytania szczegółowe. Ogólnie problematyka dotyczy kwestii ADHD. Problem badawczy Pytanie ogólne: Czy i jakie działania dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela wpływają na zachowanie dzieck...

Scenariusz zajęć

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2037

docx. Notatka to ćwiczenia na temat: scenariusz zajęć technicznych - współczesne wykorzystanie wody. Notatka zawiera takie informacje, jak: cel główny, cele szczegółowe, przebieg zajęć: część główna oraz końcowa. Scenariusz zajęć technicznych Temat: "Współczesne wykorzystanie wody" Gr...