Dr Manfred Mączyński

Przykładowe testy ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4347

Testy przykładowe - statystyka matematyczna 1. Dla zmiennej losowej ciągłej (produkcja sprzedana w przedsiębiorstwach przemysłowych w mln zł) o rozkładzie zbliżonym do normalnego prawdopodobieństwo realizacji tej zmiennej w przedziale od mln zł do mln zł wynosi: 0.9973, 0.9545, 2.58, 0.3413. 2. C...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 7539

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Przez zmienną losową rozumiemy zmienną, która w wyniku doświadczenia może przyjąć wartość z pewnego zbioru liczb rzeczywistych i to z określonym prawdopodobieństwem. Zmienną losową nazywamy każdą funkcję mierzalną określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych E i przybi...

Lista poleceń 7: test χ2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Statystyka matematyczna Lista poleceń 7: test  χ 2 1. Wyrób   wytwarzany   jest   za   pomocą   dwóch   metod   produkcji.   Jakość   każdego  egzemplarza w próbie oceniono jako dobrą lub złą. Czy metody produkcji różnią się  pod względem jakości wytwarzanych wyrobów? 2. Dane przedstawiają prefer...

Statystyka matematyczna - estymacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Estymacja przedziałowa Model 1 (δ znane) Model 2 (δ i μ nie znane) Estymacja przedziałowa wariancji Model 1 (n małe) Model 2 (n50) Hipotezy dotyczące wartości przeciętnych HO: μ= μ 0 Model 1 (δ znane) μμ 0 , to u kr =u (1-α) μ≠μ 0...

Kwantyle rozkładu t-studenta - zestawienie tabelaryczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Kwantyle rozkładu t-Studenta                                                                     α                                     k 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,001 1 ...

Kwantyle rozkładu x kwadrat - zestawienie tabelaryczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Kwantyle rozkładu χ 2                                                                                                               α                                                         k 0,999 0,99 0,98 0,9...