Dr Małgorzata Zaleska uczony polski za granicą

note /search

Wykład - pytania na egzamin

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

Proszę oszacować ryzyko stopy procentowej metodą „luki” dla podanego poniżej przykładowego bilansu banku. Aktywa y Pasywa y Kredyty 8 mln PLN 9% Lokaty 6 mln PLN 6% Kredyty 2 mln PLN WIBOR + 2% Depozyty 4 mln PLN WIBID – 0,5% Jakie 2 założenia należy przyjąć aby móc oszacować luk...

Wykład - ryzyko operacyjne

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

Dr Emil Ślązak Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku Szkoła Główna Handlowa Rodzaje ryzyka operacyjnego Kategorie ryzyka operacyjnego l. Oszustwo wewnętrzne (ang. internal fraud) Straty z tytułu działań mających na celu: - za...

Wykład - ryzyko operacyjne

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Ryzyko operacyjne w sektorze bankowym Dr Emil Ślązak Katedra Bankowości Bankowoś Szkoła Główna Handlowa Szkoł Gł 1 Istota ryzyka operacyjnego 2 Federal Reserve Bank of New York Ryzyko związane z zagro eniem zwią stratami w w...

Wykład- ocena banku

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ocena kondycji finansowej banku, ocena banku z zewnątrz, depozytariusz, opłacalność zakupu, sprawdzenie stanu obecnego...