Dr Małgorzata Zabrocka

note /search

Mechanizm powstawania zaburzeń emocjonalnych u dziecii wg Anny Kozłows...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2016

Na czym, wg Anny Kozłowskiej, polega mechanizm powstawania zaburzeń emocjonalnych u dzieci? a) od strony dziecka (model rodzica w strukturach poznawczych dziecka) b) od strony rodzica (model dziecka w strukturach poznawczych rodzica) Ad. a) Obserwując dzieci z różnymi objawami: moczeniem mimow...

Diagnoza i diagnostyka pedagogiczna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 4340

Wyjaśnij pojęcie diagnoza i diagnostyka pedagogiczna. DIAGNOZA- w szerokim znaczeniu diagnoza stanowi „każdy proces w wyniku, którego uzyskuje się nowy informacje o rzeczywistości lub jej fragmentach będących przedmiotem poznania. Wg. Kamińskiego diagnoza oznacza „rozpoznanie badanego stanu rze...

Zasady w poznawaniu rodziny jako środowiska wychowawczego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2926

Scharakteryzuj zasady, jakich należy przestrzegać w poznawaniu rodziny, jako środowiska wychowawczego? a) Zasada diagnozy pozytywnej- poznając rodzinę badacz poza identyfikowaniem stanów niepokojących i niekorzystnych, braków i dysfunkcji mu...

Bariery komunikacyjne które nie sprzyjają prowadzeniu rozmowy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Proszę wymienić bariery komunikacyjne, które nie sprzyjają prowadzeniu rozmowy. 1.Osądzanie polega na narzucaniu innym własnych wartości, na formułowaniu rozwiązań ich problemów. Badacz, który osądza nie słucha tego, co mówi do niego respondent, ponieważ jest zajęty oceną jego wyglądu, tonu głos...

Techniki składające się na aktywne słuchanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

Jakie techniki składają się na aktywne słuchanie? AKTYWNE SŁUCHANIE jest pomocne w prowadzeniu rozmowy. Wymaga ono wsłuchania się w spostrzeżenia, uczucia, potrzeby i prośby respondenta. Do technik wykorzystywanych w trakcie aktywnego słuchania zalicza się: 1.Skupianie się:  bezsłowne (kontak...

Rodzaje obserwacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1603

Rodzaje obserwacji a) Obserwacja fotograficzna:  Ciągłe, nieprzerwane obserwowanie zachowań w jakimś odcinku czasowym  Rejestrujemy wszystkie fakty pojawiające się w zachowaniu dziecka  Nie wymaga przygotowania-obserwujemy wszystko, co się dzieje b) Obserwacja próbek czasowych:  Wymaga us...

Przykładowe pytania poznające stosunki uczuciowe w rodzinie oraz sposo...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagonstyki pedagogicznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

Za pomocą jakich pytań można poznać: a) stosunki uczuciowe panujące w rodzinie? b) sposoby stymulacji rozwoju dziecka, metody wychowawcze? a) Przykładowe pytania: 1. Kiedy przebywa Pani z dzieckiem, co najczęściej robicie? Czy wykonujecie wspólnie jakieś prace? 2. Z jakimi sprawami dziecko pr...

Fizyczny i symboliczny brak rodzica

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Co oznacza fizyczny i symboliczny brak rodzica? Fizyczny brak rodzica związany jest ze śmiercią, długim wyjazdem jednego z rodziców, lub rozwodem rodziców-faktyczny brak obecności rodzica. Symboliczny brak rodzica- jest to taka sytuacja życiowa dziecka, w której rodzic przebywający w domu i fiz...

Różnice między całościową a wybiórczą strategią diagnozowania rodziny...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1659

Wymień różnice między całościową w wybiórczą strategią diagnozowania rodziny. a) DIAGNOZA WYBIÓRCZA (FRAGMENTARYCZNA)-uwzględnia (w zależności od celu postępowania diagnostycznego) wybrane, najistotniejsze dla przebiegu i efektu wychowania cechy i warunki rodzinne -są one rozpoznawane szczegółow...

Diagnoza pozytywna i negatywna

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
Pobrań: 812
Wyświetleń: 8099

Wyjaśnij pojęcie diagnoza pozytywna/ diagnoza negatywna. DIAGNOZA POZYTYWNA- koncentruje się na mocnych stronach dziecka, badanej jednostki. Podkreśla pozytywne cechy rozwoju lub funkcjonowania dziecka, czasem wskazuje na jego zainteresowania. (np. uczeń wykazuje wysoki poziom…) DIAGNOZA NEGATY...