Dr Małgorzata Polna

note /search

Generalizacja kartograficzna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kartografia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1113

Generalizacja kartograficzna: - ilościowa (schemat, generalizacja formy i treści, prawo pierwiastkowe) Polega na uogólnieniu pojęć, na zastosowaniu pojęć elementarnych pojęciami nadrzędnymi, bardziej syntetycznymi. 1.)Schemat 2.) Generalizacja formy - składa się z : generalizacji odległości (wywoł...

Klasyfikacja map

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kartografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1267

Klasyfikacja map - kryterium metodyczne Z punktu widzenia metodycznego brane są pod uwag takie cechy mapy jak układ odniesienia (mapy homomorficzne, anomorficzne i chorologiczne), w jakim mapa jest skonstruowana, stopień generalizacji (mapy wielkoskalowe, średnioskalowe, małoskalowe[w tym: pełne, u...

Treść mapy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kartografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309

Treść mapy Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią: • punkty osnów geodezyjnych, • elementy ewidencji gruntów i

Jakościowa - etapy, schemat.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kartografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

Jakościowa (etapy, schemat) 1.) Etapy a.) symbolizacja - jest pierwszym krokiem w generalizacji jakość. Prowadzi ona do zbudowania legendy mapy u polega przede wszystkim na zastąpieniu relacji jedno-jednoznacznych przez relację jedno-wieloznaczne b.) grupowanie - jest etapem, w wyniku którego możn...

Metryka mapy zasadniczej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kartografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1834

Metryka mapy zasadniczej Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy, przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Metryka dla mapy prowadzonej metodą klasyczną zakład...

Skala bazowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kartografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Skalę bazową ustala się na podstawie: 1. stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść, 2. przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych. Jako wytyczne do ustalania skali bazowej przyjmuje się, że niżej wymienione skale pow...

Generalizacja kartograficzna - Prawo pierwiastkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kartografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1841

Generalizacja kartograficzna: - ilościowa (schemat, generalizacja formy i treści, prawo pierwiastkowe) Polega na uogólnieniu pojęć, na zastosowaniu pojęć elementarnych pojęciami nadrzędnymi, bardziej syntetycznymi. 1.)Schemat 2.) Generalizacja formy - składa się z : generalizacji odległości (wywoł...

Metryka mapy zasadniczej - Główny Geodeta Kraju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kartografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Metryka mapy zasadniczej Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy, przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Metryka dla mapy prowadzonej metodą klasyczną zakład...

Ustalanie skali bazowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kartografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Skalę bazową ustala się na podstawie: 1. stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść, 2. przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych. Jako wytyczne do ustalania skali bazowej przyjmuje się, że niżej wymienione skale pow...

Zależności izomorficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kartografia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1421

Zależności izomorficzne : Izomorfizm; położenia - wraża sens rozmieszczenia przestrzennego, który jest zrozumiany jako relacja między znakami na mapie a odpowiednimi faktami, zjawiskami i obiektami w rzeczywistości. postaci - odnosi się do samy...