Dr Małgorzata Nesterowicz - strona 3

Liryki - Hymn "Smutno mi, Boże!"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

HYMN Smutno mi, Boże! - Dla mnie na zachodzie Rozlałeś tęczę blasków promienistą; Przede mną gasisz w lazurowéj wodzie Gwiazdę ognistą... Choć mi tak niebo ty złocisz i morze, Smutno mi, Boże! Jak puste kłosy, z podniesioną głową Stoję rozkoszy próżen i d osytu... Dla obcych ludzi mam twarz jedna...

Antoni Malczewski "Maria" - streszczenie szczegółowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 280
Wyświetleń: 910

„ Maria” Antoni Malczewski * Powieść ta uznawana jest przez romantyków za jedno z największych i najpiękniejszych utworów polskiego romantyzmu była wielokrotnie wznawiana i stanowiła inspirację dla poetów, malarzy i kompozytorów. Ta powieść...

"Maria" - opis utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Maria I Gatunek: powieść poetycka - synkretyzm gatunkowy - tajemniczość, niedomówienia w fabule - luźna kompozycja, fragmentaryczność - obiektywne wypowiedzi narratora (narrator nie t...

"Nie-Boska komedia" - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 182
Wyświetleń: 868

Część pierwsza Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do Poezji . Narrator snuje refleksje na jej temat. Porusza również kwestię poety jako artysty obdarzonego mocą tworzenia, wpływania na umysły ludzkie. Twórca może mierzyć się z Bogi...

"Nie-boska komedia" - treść i streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

Nie-Boska komedia Streszczenie Motto: „Do błędów, nagromadzonych przez przodków, dodali to, czego nie znali ich przodkowie - wahanie się i bojaźń; i stało się zatem, że zniknęli z powierzchni ziemi i wielkie milczenie jest po nich.” Bezimienny „To be or not to be, that is the question.” Hamlet Pie...

"O krytykach i recenzentach warszawskich" - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 105
Wyświetleń: 819

O krytykach i recenzentach warszawskich Pamflet Adama Mickiewicza na warszawskie środowisko literackie, a właściwie na zaściankowość i dogmatyzm myśli estetycznej i

Adam Mickiewicz "O poezji romantycznej"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1001

Adam Mickiewicz Proza artystyczna I O poezji romantycznej - przedmowa do Ballad i romansów - jeśli artysta tworzy dzieło, o którym wie, że będzie poddane krytyce, powinien wyjaśnić, dlaczego zdecydował się na stworzenie takiego, a nie innego utworu/cyklu, a nie zaniechać jego wydania. - przebieg h...

"Oda do młodości" - analiza i interpretacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2268

Oda do młodości - analiza i interpretacja Oda do młodości powstała w grudniu 1820 r. i jest utworem łączącym jeszcze elementy poetyki klasycystycznej i myśli bliskie ludziom Oświecenia z cechami charakterystycznymi dla nadchodzącego już przełomu romantycznego. Mickiewicz sięga po typowo klasycystyc...

"Pamiątki Soplicy" - opis utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 217
Wyświetleń: 861

Pamiątki Soplicy Gatunek: g awęda szlachecka - gatunek prozy epickiej (narracyjnej), wywodzący się z opowiadań ustnych, zachowujący takie ich cechy, jak: - swobodny styl - luźna kompozycja - bezpośrednie zwracanie się do słuchaczy (czytelników) -

"Pan Tadeusz" - geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1148

Geneza „Pana Tadeusza” Badacze twórczości Mickiewicza zgodnie podkreślają, że Pan Tadeusz był niespodziewany rezultatem twórczej muzy poety. Początek lat trzydziestych XIX wieku był czasem niezwykle dla Mickiewicza trudnym. Przygnębienie po upadku powstania, żal i po części także wstyd z powodu teg...