Dr Malgorzata Krywult-Albańska

note /search

Badania społeczne w praktyce. Badania niereaktywne.

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 2905
Wyświetleń: 10619

E.Babbie Badania społeczne w praktyce, Rozdział 11, Badania niereaktywne s 341 - 353 Badania niereaktywne - metody badania zachowań społecznych, nie wpływających na te zachowania, mierniki niereaktywne mogą być zarówno jakościowe jak i ilościowe. 3 metody badań niereaktywnych: analiza treści anali...

Metody i techniki badawcze

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3318

in. zagadnienia takie jak: replikacja, indukcja, zasada świadomej zgody, jednostka analizy, anonimowość, hipoteza zerowa, błąd indywidualizmu, precyzja, skala Guttmana, analiza pytań, obserwacja, grupa eksperymentalna, randomizacja, s...