Dr Małgorzata Kosała

Modele organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 3598

Modele organizacji Poniżej model Leavitta zaczerpnięty z książki Podstawy zarządzania :     W modelu tym: Ludzie to: Wiedza Wykształcenie Umiejętności Uwarunkowania psychofizyczne Struktura to: Porządek panujący w organizacji Układ hierarchiczny Technika i technologia to wszystkie środki...

Otoczenie organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 2772

Otoczenie organizacji Otoczenie - wszystkie elementy poza organizacją, które na nią oddziałują   Otoczenie celowe (bliższe, mikro) Właściciele (akcjonariusze) Konkurenci Klienci Dostawcy Organizacje społeczno - ekonomiczne (związki zawodowe) Instytucje ekonomiczno - finansowe (np. banki, f...

Prawa organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1652

Prawa organizacji i zarządzania Zasady efektywnego podejścia do procesów zachodzących w organizacji, które można wykorzystać.   Prawo podziału (autorstwa Adama Smitha) Jeżeli powtarzająca się praca jakiejś jednostki lub zespołu zostanie podz...

Szkoły organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1589

Szkoły organizacji i zarządzania   Szkoły nauki organizacji i zarządzania Szkoła klasyczna Kierunek "naukowej organizacji pracy" - przełom XIX i XX wieku Kierunek administracyjny określany jako nurt administracyjno - biurokratyczny Kierunek socjologiczno - psychologiczny Szkoła sto...

Karteziusz

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Kosała
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2107

...Filozofia Karteziusza jest przejściem od scholastyki do oświecenia. Uznaje on za naukę jedynie matematykę, matematyzuje naturę i uznaje tylko rozumowe myślenie za źródło poznania. Poszukiwał metody, która miała być ułatwieniem w zdoby...

Analiza morfologiczna-referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
Pobrań: 189
Wyświetleń: 5831

ćwiczenia,referat o analizie morfologicznej Analiza morfologiczna jest jedną z metod kombinatorycznych, która stanowi swoisty symulator wyobraźni. Metoda ta została stworzona przez szwajcara Fritza Zwicky’ego (1898-1974). Opracował on ...

Misja, plan, cel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2065

Misja, plan i cel Dobrze sformułowany cel   Cechy dobrze sformułowanego celu Jedyny - jasny i zrozumiały Ścisły - powinien ukazywać, do czego dążymy Ograniczony - ponieważ środki zawsze są ograniczone Użyteczny Mierzalny Weryfikowalny Hierarchicznie zgodny   Cechy SMART Specific - Specyfic...

Style kierowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1715

Style kierowania   Styl kierowania - względnie trwały sposób oddziaływania przełożonego na podwładnych   Podstawowy podział kierowników: Autokrata Demokrata   Wszyscy chcieliby pracować u szefa-demokraty, większość jednak przejawia silne skłonności autokratyczne   Styl autokratyczny Zalety ...