Dr Małgorzata Karolewska-Szparaga

note /search

Zarządzanie zasobami ludzkimi

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2863

Wyjaśnij pojęcia: zatrudnieni,pracujący, aktywni zawodowo,szara strefa. ZATRUDNIENI to osoby pozostające w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub stosunku służbowego. W Polsce mamy ok. 9768 tys. Osób. PRACUJĄCY to suma zatrudnionych, przedsiębiorców, osób prac...