Dr Małgorzata Jolanta Rówińska

note /search

Podstawowe zagadnienia kosztów- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1155

Elementy składowe rachunkowości: Księgowość Rachunek kosztów Rachunek wyników Sprawozdawczość Planowanie Rachunek kosztów - wyodrębniony podsystem informacyjny rachunkowości (jakie koszty poniósł podmiot, ile kosztowało wytworzenie produktu, jaka jest efektywność gospodarowania). To badanie i ...

Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1512

Wydziały działalności pomocniczej Wydziały wyodrębnione w strukturze organizacyjnej oraz w strukturze rachunkowości Powołane są do świadczenia usług, głównie o charakterze pomocniczym na rzecz innych komórek organizacyjnych jednostki (wydziałów podstawowych, zaopatrzenia, zbytu, innych wydziałów p...

Rozliczanie kosztów pośrednich produkcji- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3080

Rozliczanie kosztów pośrednich produkcji (kosztów wydziałowych) Koszty pośrednie produkcji w bieżącej ewidencji księgowane są na koncie „Koszty wydziałowe”. Są to koszty wspólne dla kilku produktów Rozliczenie kosztów pośrednich prowadzi...

Analiza KWZ (CVP)- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3542

WYKŁAD 3 Analiza KWZ (CVP) KWZ (koszt - wolumen - zysk) CVP (cost - volume - profit) Analiza CVP Cel analizy - ustalenie odpowiedniej wielkości produkcji i sprzedaży, która zapewni maksymalizację marży pokrycia (różnicy między przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi) Maksymalizacja marży...

Analiza progu rentowności- wykładi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2261

Wykład Analiza progu rentowności m 1,2,3 … n oznacza jednostkową marżę pokrycia dla n-tego wyrobu x 1,2,3 … n oznacza wielkość produkcji/sprzedaży n-tego produktu Próg rentowności będzie osiągnięty, gdy globalna marża pokrycia będzie równa kosztom stałym, czyli gdy suma cząstkowych marż pokrycia ...

Podstawowe pojęcia- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1785

WYKŁAD 1 Literatura: A. Piosik: Zasady rachunkowości zarządczej, PWN A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość z...

Struktury i systemy rachunku kosztów- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2191

Struktury i systemy rachunku kosztów Struktury rachunku kosztów - najczęściej są to struktury: Rodzajowa (jaki rodzaj zasobu został zużyty) Podmiotowa (gdzie zużyto zasoby) Przedmiotowa (na co rozliczono koszty) Systemy rachunku kosztów - rozwiązania modelowe, wspomagające zarządzanie podmiotem...

Zadania z kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2548

ZESTAW 1 Zadanie 1 (4 pkt) Założenia: - przedsiębiorstwo produkuje jeden rodzaj wyrobu, - roczne koszty stałe produkcji 1 000 zł, - roczne stałe koszty zarządu 200 zł, - jednostkowy koszty zmienny wytworzenia 3 zł, - jednostkowy zmienny koszt sprzedaży 1 zł, - jednostkowa cena sprzedaży 8 ...

Rachunkowość zarządcza- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 819

Rachunkowość zarządcza dr Małgorzata Rówińska Wykład 2 KOSZT PELNY- jest ustalany na bazie wszystkich kosztów produkcyjnych DO KOSZTÓW WYTWORZENIA NIE ZALICZAMY: - będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i ...

Rachunkowość zarządcza- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1099

Rachunkowość zarządcza dr Małgorzata Rówińska Wykład 5 Przykład liczbowy Przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje 1200 szt Behawioralny rachunek zysków i strat był następujący: - przychody ze sprzedaży 18000 - koszty zmienne - 900...