Dr Małgorzata Gorczyńska

note /search

Źródła finanswania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1162

Temat: Źródła finansowania przedsiębiorstwa. Finansowanie przedsiębiorstwa : Kapitał własny Kapitał własny (wtórny) Zasilanie zewnętrzne - pierwotne : Formy prowadzenia działalności gospodarczej, w której ustawodawca nie nazwał wkładów wspólników kapitałami, - ponieważ wspólnicy i tak odpowiada...

Dźwignia finansowa - rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1204

Dźwignia finansowa : Wariant A , firma działa i angażuje 10 000 kapitałów własnych, przychód ze sprzedaży 120 000, koszty działalności operacyjnej (stałe i zmienne) 115 000, zysk operacyjny 15 000, brak kosztów finansowych, nie istniej...

Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1708

Dlaczego w przedsiębiorstwie potrzebny jest kapitał obrotowy? Wymusza to cykl kapitału obrotowego : W fazie zaopatrzenia następuje wydatkowanie gotówki lub powstają zobowiązania krótkoterminowe (wb. dostawców) W fazie zbytu następuje pozyskanie gotówki lub powstają należności (sprzedaż na kredyt)...

Kontrahenci i metody oceny wiarygodności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1211

Źródła informacji : Niektóre źródła informacji obarczone są klauzulą tajności - wiele informacji nie wypłynie Metody oceny wiarygodności kontrahentów : Metody ilościowe : TAK - dostępność danych ilościowych NIE - brak danych ilościowych Metody mieszane: TAK - dostępność danych ilościowych i j...

Otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1911

Temat: Otoczenie przedsiębiorstwa. Ogniwa systemu finansowego : Przedsiębiorstwo Państwo Banki Ubezpieczycieli Gospodarstwa domowe Charakterystyka strumieni pieniężnych : Strumienie ekwiwalentne (rynkowe) : Są regulowane przez mechanizmy rynkowe Ceny są wyznaczane zgodnie z relacjami popyt...

Ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2366

Ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa : Analiza progu rentowności Dźwignia operacyjna Definicja ryzyka operacyjnego : Niepewność, co do kształtowania się przyszłych zysków ...

Wybór strategii finansowej przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1064

Temat: Wybór strategii finansowej przedsiębiorstwa. Problem metody wyboru jest istotny z 3 powodów: Ryzyko rozumiane zarówno jako ryzyko utraty płynności jak i ryzyko finansowe Optymalizacja kosztu kapitału Rentowność działania Ryzyko finansowe i ryzyko płynności : Płynność jest najistotniejsz...

Zagadnienia wstępne z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959

Temat: Zagadnienia wstępne: Wykład rozpoczyna się 8.15. Mamy czekać aż pani dziekan przyjdzie, a nie iść sobie po 15 minutach. Egzamin: Trzeba mieć zaliczenie, aby móc przystąpić do egzaminu Nie lubi jak ktoś ją okłamie Do zerówki dopuszcza wszystkich, ale ocenę uznaje tylko, gdy ma się zaliczen...

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2198

Temat: Zarządzanie zapasami Zapasy w przedsiębiorstwie : Prawidłowe Bieżące Sezonowe Rezerwowe Nieprawidłowe Nadmierne Zbędne Zapasy w przedsiębiorstwie : Materiały Produkty, produkcja w toku Wyroby gotowe Towary Zapasy prawi...