Dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja

note /search

Metody oceny finansowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstw budowlanych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1855

Metody oceny finansowej efektywności inwestowania w nieruchomości        I. Proste wskaźniki i metody oceny efektywności inwestycji w nieruchomości      1. Prosta stopa zwrotu netto z inwestycji  ( net income return on investment ) informuje o finansowej  rentowności zaangażowanego przez inwestor...

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - Deficyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1141

Czy   inwestycje   zagraniczne   wpływają   pozytywnie   na kraj   przyjmujący   inwestycje? To   zależy. Uwarunkowania   napływu   i   działalności   kapitału   zagranicznego   w Polsce Inwestycje   zagraniczne  wpływają   w   większości   pozytywnie   na kraj   przyjmujący. Inwestycje   zagranicz...

Popyt budowlany

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

Jak kształtował   się PKB   (wzrost   w stosunku   do   roku   poprzedniego): 1995 7% 1996 6% 1997 7% 1998 4.8% 1999 4.1% 2000 4% 2001 -1.5% 2002 1.5% 2003 3.9% 2004 5.3% 2005 3.6% 2006 6.2% 2007 6.8% 2008 5.1% 2009 3.2% 2010 2.8% 2011 2% Wielkość   PKB   jest   ściśle   związana   z   wielkością...

Popyt w sferze produkcyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

Popyt   w   sferze   produkcyjnej Metoda   udziału   robót   budowlanych   w   produkcyjnych   nakładach   inwestycyjnych   (metoda udziałowa) Polega   na uzależnieniu   popytu   budowlanego   na obiekty   produkcyjne   od   wielkości   inwestycji   w poszczególnych   grupach,  działach   Europej...

Popyt w sferze usługowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

Popyt   w   sferze   usługowej Popyt   w   sferze   usługowej   w   długim okresie   jest   uzależniony   od   liczby  ludności   oraz   poziomu dochodu   społeczeństwa. Im   większa   liczba   ludności tym   większy   popyt,   np.   w   okresie   wyżu   demograficznego   następuje   wzrost popyt...

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlanych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1120

Biorąc   pod   uwagę   polską   klasyfikację   działalności,   istotne   jest   zbadanie  wielkości   i struktury nakładów   inwestycyjnych   z   punktu   widzenia   podmiotów   dokonujących   inwestycji.   Mówimy   o   tzw. kryterium   instytucjonalnym . Inwestycji   dokonują   następujące   pod...

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw - istota, elementy, cele

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 3801

Dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja Obowiązuje wykład! Maria Sierpińska,  Tomasz Jachna - "Ocena przedsiębiorstwa  według  standardów  światowych" Bednarski,  Duraj - "Analiza  Ekonomiczna  w Przedsiębiorstwie" Gabrusewicz...

Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3661

ANALIZA BILANSU PRZEDSIĘBIORSTWA Bilans - najważniejszy element sprawozdania finansowego, który stanowi dwustronne zestawienie majątku firmy tj. aktywa i pasywa inna definicja - Bilans - statyczne ujęcie

Analiza Rachunku Zysków i Strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2065

ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - analiza wyniku finansowego Wynik finansowy stanowi pieniężny wyraz całokształtu rezultatu działalności przedsiębiorstwa i otrzymujemy go przez porównanie przychodów z odpowiadającymi im kosztami. Jeżeli przychody przeważają nad kosztami - zysk, w przeciwnym wypa...

Istota Analizy Ekonomicznej Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2702

ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej Istota analizy ekonomicznej Cele i zadania analizy ekonomicznej Elementy i przedmiot analizy ekonomicznej Rodzaje wskaźników analitycznych i ich cechy Rodzaje analiz ekonomicznych Materiały źródłowe i sposoby pr...