Dr Małgorzata Czornik - strona 3

note /search

Wykład - ład przestrzenny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2240

Wykład VII 16 kwietnia 2013 ład przestrzenny cd., na podstawie B. Szmidt Komentarz: - ład jest czymś do czego dążymy, my chcemy wprowadzad ład - możemy przyjąd, że jest ład i bezład - w hirarchii ładu - istnieją stopnie ładu, hierar...

Wykład - Historia Bytomia i Tarnowskich Gór

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840

Wykład VIII 23 kwietnia 2013 Historia Bytomia i Tarnowskich Gór Architektura - Działalnośd człowieka, która jest w naturalnej opozycji do środowiska naturalnego - Początki architektury należy kojarzyd ze społecznym podziałem pracy i pojawieniem się rolnictwa - Dzięki wytwarzaniu żywności moż...

Wykład - Syndromy protestacyjne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043

Wykład XII 28 maja 2013 1. Syndromy protestacyjne - decyzje przestrzenne często budzą konflikty - większości konfliktów można unikąd lub je rozwiązad 2. Żadna społecznośd nie jest odosobnioną wyspą - żyjemy w otoczeniu, czyli środowisku mniej lub bardziej naturalnym, w obawie przed zagrożenia...

Wykład - Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1526

Wykład XIII 4.06.2013 Dodatkowa książka: Gospodarowanie zasobami przestrzennymi w świcie ponowoczesnym (red. Czornik) - rozdział pierwszy Temat: Zabytki - czy chcemy jakieś wartości utrzymad? - pytani istotne z punktu widzenia ochony zabutków Funkcje zabytków 1. Dydaktyczna 2. Polityczna Ad...

Wykład - Nowoczesne trendy, konsumpcjonizm, globalizacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1666

Wykład XIV Temat: Nowoczesne trendy, konsumpcjonizm, globalizacja Komentarz: Mamy aktualnie do czynienia z dużym przyspieszenie, człowiek nie nadąża za zmianami, które świat mu oferuje. Relacje międzyludzki przenoszą się wirtualny świat,...