Dr Małgorzata Czornik - strona 2

note /search

Odpowiedzi na pytania - kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1232

E K O N O M I K A M I A S T I R E G I O N Ó W MIASTO - szczególny rodzaj skupiska ludzi. Podstawowa jednostka osadnicza grupującą przede wszystkim ludność zatrudnioną w zawodach pozarolniczych. CECHY MIASTA: zwarte skupiska ludzi, zróżnicowanie zawodowe mieszkańców, heterogeniczność mieszkańców, z...

Odpowiedzi na pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 259
Wyświetleń: 973

1.wymienic zadania wlasne gminy - Uchwalanie budżetów gminy, - Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - Uchwalanie programów ...

Pytania z odpowiedziami z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1085

EKONOMIKA MIAST I REGIONOW GRUPA 1 1. Zadania własne gminy - zapewnienie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; - utrzymanie gminnych drog, ulic, mostow, placow oraz organizacji ruchu drogowego; - utrzymanie wodociagow i zaopatrze...

Pytania z zaliczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1120

EKONOMIKA MIAST I REGIONÓW PYTANIA EGZAMINACYJNE Dr Małgorzata Czornik GRUPA 1 Zadania własne gminy Kadencja radnego/prezydenta Cechy miasta Metropolia Rodzaje miast - według funkcji miejskich Funkcje zewnętrzne i wewnętrzne miasta Dobra publiczne Mierniki rozwoju miasta Korzyści lokalizac...

Wykład - Typy kulturowe pozwalają wyróżnić regiony kulturowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1715

Wykład I 19 lutego 2013 Typy kulturowe pozwalają wyróżnić regiony kulturowe a) Zachodnio-europejski – Polska znajduje się w Europie środkowej, ale jesteśmy kwalifikowani do regionu Z-E, ze względu na religię (katolicyzm) - poza tym przyjęliśmy alfabet zachodni, należymy więc do zachodniej kult...

Wykład - definicja przestrzeni

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3290

Wykład II 26 lutego 2013 1. Przestrzeń         Rozumiemy ją w sposób trójwymiarowy (długość, wysokość, szerokość) Aktualnie granice się zacierają Postrzeganie przestrzeni zależy od warunków społecznych i cech jednostki Jest w zachodnim świecie powszechnie przyjętym symbolem wo...

Wykład - Przestrzeń i miejsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1064

Wykład III 5 marca 2013 Przestrzeń i miejsce to pojęcia uzupełniające Przestrzeń jest to jednak pojęcie szersze, nieprecyzyjne Przestrzenią jest wszystko to co jest po za naszym ciałem Jest ona pozbawiona sensu humanistycznego, jeżeli by go nią włączyć wtedy nastąpi kreacja miejsca. - Myślen...

Wykład - Wymiar subiektywnego myślenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 854

Wykład IV 12 marca 2013 Piękno Wymiar subiektywnego myślenia, Brak jednoznacznej definicji Wpisuje się w refleksje filozoficzne, która wpływa na pojmowanie rzeczywistości Pierwsza refleksja dotycząca postrzegania piękna związana była z zachwytem nad naturą Matka Natura u podstaw myślenia o p...

Wykład - Kontynuacja tematu "Piękno"

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 903

Wykład V 19 marca 2013 Kontynuacja tematu "Piękno" Poglądy (źródło: Tatarkiewicz) • Witruwiusz o architekturze: piękno w budowli gdy wszystkie jej człony mają odpowiedni stosunek wysokości do szerokości, szerokości do długości i ogólnie odpowiadają wymogą symetrii - Wziął to z ogóln...

Wykład - Społeczno kulturowe ujęcie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1946

Wykład VI 9 kwietnia 2013 Społeczno kulturowe ujęcie ładu przestrzennego Źródło: Szmidt Porządek jest przyjemnością rozumu, a nieporządek przyjemnością wyobraźni - wraża jakąś organizację, która ma jakieś kryteria - wprowazaniu ładu przyświeca możliwość wprowadzania porządku - ład przestrzen...