Dr Małgorzata Czornik

note /search

Produkt miejski i kulturowy- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Produkty turystyki miejskiej i kulturowej
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1869

Produkt miejski i kulturowy Typologia turystyczna miast: Wg wielkości: do 25tyś. mieszk. 25-100 tyś. mieszk. [100tyś. na prawach powiatu] 100-500 tyś. mieszk. Powyżej 500 tyś. mieszkańców Wg funkcji: Stołeczne Historyczne Przemysłowe Turystyczno-rozrywkowe Kultury Wg orientacji turystyc...

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Produkty turystyki miejskiej i kulturowej
Pobrań: 518
Wyświetleń: 959

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik Wykład 1 Specyfika miasta- koncepcja powstawania miast, cechy miasta, funkcje miejskie Koncepcja powstawania miast Rozwój cywilizacyjny stworzył miasta - wędrowali z miejsca na miejsce - nauczyli się uprawiać ziemię i produkować ż...

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Produkty turystyki miejskiej i kulturowej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 945

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik Wykład 2 Potrzeby turystów w kontekście realiów miejskich. Potrzeby-to składnik osobowości. Wiążą się z odczuwaniem braku czegoś, co ma znaczenie dla życia jednostki. Potrzeba jest to napięcie wewnętrzne organizmu dynamizujące aktywi...

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Produkty turystyki miejskiej i kulturowej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1253

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik Wykład 3 Turystyka miejska jest formą aktywności różniącą się zasadniczo od innych typów turystyki, jak również od innych procesów zachodzących w środowisku miejskim. Zdaniem G.J. Ashwortha (1992a, s. 3) z tego też względu powinna ona...

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Produkty turystyki miejskiej i kulturowej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 959

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik Wykład 4 Formy turystyki miejskiej Formy turystyki miejskiej: zakupowa, biznesowa, tranzytowa, kulturowa, rozrywkowa, związana z wydarzeniami, biznesowa, odwiedziny u krewnych,

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Produkty turystyki miejskiej i kulturowej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1456

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik Wykład 5 Postmodernistyczne przemiany miast odbywające się pod wpływem turystyki Turystyka oznacza wzrost standardu życia mieszkańców miejscowości turystycznych. Występuje w nich mniejszy odpływ ludności niż w miejscowościach nietury...

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Produkty turystyki miejskiej i kulturowej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1211

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik Wykład 6 Klasyfikacje atrakcji turystycznych J. Swarbrooke za Puchalska- Miętus 2000: naturalne- związane z elementami środowiska naturalnego dzieła stworzone przez człowieka, ale w innym celu niż turystyczny miejsca zaprojektowan...

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Produkty turystyki miejskiej i kulturowej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1568

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik Wykład 8 Rodzaje turystyki kulturowej Turystykę kulturową dzielimy na 3 rodzaje: Turystyka kultury wysokiej: - turystyka dziedzictwa kulturowego, - turystyka muzealna, - turystyka literacka, - turystyka eventowa kultury wysokiej...

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Produkty turystyki miejskiej i kulturowej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1848

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik Wykład 10 Cechy klasycznej podróży studyjnej a) Ściśle określony program b) Ograniczona liczba uczestników c) Fachowo wykwalifikowany prowadzący d) Mocno akcentowany aspekt edukacyjny Organizatorzy podróży studyjnych dążą do umoż...

Ekonomika miast i regionów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1540

E K O N O M I K A M I A S T I R E G I O N Ó W E G Z A M I N Miasto - jednostka osadnicza, w formie punktowej, gmina miejska w której większość ludzi jest zatrudniona w zawodach pozarolniczych. Zależność pomiędzy władzą centralną, a lokalną - władza lokalna jest formą decentralizacji władzy central...