Dr Magdalena Wysoczyńska

note /search

System organów ochrony prawnej

  • Uniwersytet Łódzki
  • System organów ochrony prawnej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3010

...Istnieje w doktrynie kilka stanowisk, dotyczących wykładni pojęcia wymiar sprawiedliwości i pojęcia organów ochrony prawnej. Art. 175 ust. 1 Konstytucji posługuje się pojęciem „wymiar sprawiedliwości” i wskazuje na Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. W nauce prawa ...

System ochrony prawnej

  • Uniwersytet Łódzki
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2240

Dodatkowo poruszane są zagadnienia: adwokat, radca prawny, czas pracy sędziego, referanci i sądownicy, notariusz oraz kiedy można utracić tytuł adwokata. Notatka pozwoli przyswoić sobie materiał z zakresu systemu organów ochrony prawnej, a także odpowiednio przygotować się na test z tego prz...