Dr Magdalena Wojarska

Sytuacja społeczno - gospodarcza województwa kujawsko- pomorskiego (pr...

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr Magdalena Wojarska
  • Gospodarka regionalna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1673

Sytuacja społeczno- gospodarcza województwa kujawsko- pomorskiego w latach 2000-2008 Spis treści: Streszczenie……………………………………………………………….3 1. Położenie…………………………………………..………………………4 2. Ludność i standard życia…………………………………………………..4 2.1. Ludność………………………………………………………………….4 2.2. Infrastruktura mieszkanio...

Sytuacja społeczno - gospodarcza województwa kujawsko- pomorskiego

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr Magdalena Wojarska
  • Gospodarka regionalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Prezentacja zawiera również opis każdego slajdu i porusza zagadnienia takie jak: ludność, bezrobocie, infrastruktura drogowa, gospodarka, pomorska strefa ekonomiczna, Kujawsko-pomorskie Centrum Obsługi Inwestora, Kujawsko-Pomors...

Gospodarka Regionalna - wykłady

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr Magdalena Wojarska
  • Gospodarka regionalna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4501

Przestrzeń ekonomiczna - przestrzeń geografii zagospodarowana i trwale zamieszkała przez człowieka, podlega podziałowi na mniejsze części. Region- obszar przestrzennie zwarty o cechach: *składa się z podobnych jednostek elementarnych; *można wyróżnić powiązania wewnętrzne i zewnętrzne; *odznacza s...