Dr Magdalena Wdowicka

note /search

Zadania gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1309

Zadania realizowane przez gminy dzielą się na: 1.Własne Służą realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Zadania własne gminy (wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym 8.03.1990r.) obejmują zagadnienia: -ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska -lokalnego układu komunik...

Przestrzeń geograficzna - Gospodarka przestrzenna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2296

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA Przestrzeń geograficzna- jest to zbiór obiektów geograficznych miedzy którymi zachodzą relacje. Jest to każdy obszar geodezyjny z uwzględnionymi cechami występującego na tym obszarze środowiska. Elementami ...

Cechy przestrzeni w gospodarce przestrzennej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2576

cechy przestrzeni w gospodarce przestrzennej: 1 .Publiczny charakter - pojmowanie przestrzenne jako dobro publiczne . Ogolnodostepnosc dla spoleczenstwa, swoboda korzystania z jej właściwości ( nie można w dowolny sposób zagospoda...

Zaprowadzenie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

Cel I rzędu (zaprowadzenie ładu przestrzennego) Ład przestrzenny- oznacza porządek elementów w przestrzeni, nie jest to tylko dowolne rozmieszczenie obiektów na jakiejś powierzchni, ważniejsze sa relacje i harmonia, jedność i spójność mie...

Cele III rzedu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

Cele III rzedu: Cel 1: ochrona ludności przed niekorzystnym oddziaływaniem gospodarki prawidłowe rozmieszczenie w celu unikniecia kolizji podfunkcji np. nie lokalizujemy terenow rekreacyjnych w pobliżu obiektow przemysłowych(w Polsce prze...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1036

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakres rzeczowy planu obejmuje: -wskazanie przeznaczenia terenów oraz prowadzenie lini rozgraniczających tereny o roznym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago...

Model Greniewskiego - Regulskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

MODEL GRENIEWSKIEGO- REGULSKIEGO Różni się od poprzednich tym, że etapy można wymieszać Określenie celów Tak jak w powyższych modelach: -ocena stanu istniejącego -zbadanie potrzeb społeczeństwa -wyznaczanie celów Analiza stanu istniejącego przedmiotu planu Tak jak w powyższych modelach: - wyznac...

Model interakcyjny systemu przyroda - człowiek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

Model interakcyjny systemu przyroda -człowiek Sformułował go W. Leontief [na gruncie ekonomi] , inaczej nazywany modelem przepływow międzygałęziowych (input-output) I podsystem → przyroda II podsystem społeczno-gospodarczy [podsystem człowieka] Badanie interakcji miedzy podsystemami: Podsystemy P...

Modele procesu planowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

MODELE PROCESU PLANOWANIA Model dzialania celowego(powszechnie stosowany) Wyrożnia się 4 etapy: Ocena stanu istniejącego (diagnoza) Etap ten obejmuje dwie kategorie działania: Okreslamy potrzeby mieszkańców (badamy czego potrzeba mieszkańcom) Oceniamy zasoby posiadane przez gmine, które możemy ...

Plan zagospodarowania przestrzennego - Ład przestrzenny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1190

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Plan- jest to pewien projekt zmian Plan zagospodarowania przestrzennego- zmiana aktualnego zagospodarowania gminy, województwa, miasta w celu osiągnięcia nowego ładu przestrzennego Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego -jest to pomysł na zagospodarowani...