Dr Magdalena Szyszko

Ćwiczenia - operacje bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

BANKOWOŚĆ – ĆWICZENIA – dr Magdalena Szyszko – Ćwiczenia 1 – 06.10.2011 OPERACJE BANKOWE Usługi niepieniężne to np.: doradztwo bankowe, depozyty, skrytki bankowe Operacje bankowe: Bo usługi bankowe mają charakter niematerialn y • • • • • są to stosunki umowne między bankiem i k...

Wykład - Operacje depozytowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Operacje depozytowe Rachunki bankowe: Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Jest to...

Wykład- Operacje rozliczeniowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1953

Operacje rozliczeniowe Rozliczenia pieniężne: Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia posiada rachunek bankowy. Rozliczenia pieniężne przeprowadza się gotówkowo lub bezgotówkowo za pomocą papierowych lub elektronicznych ...

Wykład - Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Prawne zabezpieczenia spłaty kredytów Najlepszym gwarantem zwrotu udostępnionych przez bank środków jest dobra kondycja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy. Dla zminimalizowania negatywnych dla banku skutków braku spłaty wierzytelności, banki żądają prawnych zabezpieczeń spłaty. Prawne zabezpieczen...

Wykład - Rodzaje usług bankowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Wskaż rodzaj usługi bankowej: czynna, bierna, pośrednicząca, inna: zakup akcji na giełdzie przez bank - czynna BRE Bank lokuje swoje środki pieniężne w BZ WBK (z perspektywy BRE Banku) - czynna przesłanie klientowi wyciągu bankowego - inna nab...

Wykład - Ustawa o kredycie konsumenckim

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Ustawa o kredycie konsumenckim Potrzeba uregulowania kredytów konsumenckich ma związek z różną siłą instytucji finansowych i konsumentów. Dysproporcja ta związana jest z posiadaniem zasobów finansowych i wiedzą (np. wynajęcie prawnika). 2001 r. - pierwsza ustawa o kredycie konsumenckim. Maj 2011 ...

Wykład - zadanie plan spłaty kredytu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Magdalena Szyszko
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2009

Plan spłaty kredytu wersje trudniejsze. Zadanie 1. Kredyt w wysokości 60.000 zł zaciągnięto na dwa lata. Spłata w 8 równych ratach łącznych na koniec kolejnych kwartałów. Oprocentowanie 20% p.a. Po czerech spłatach zmieniło się oprocentowanie kredytu w wyniku spadku stawki WIBOR 3M na rynku międzyb...