Dr Magdalena Rosińska-Bukowska

note /search

Asortyment i cykl życia produktu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1491

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład VII – Asortyment i cykl życia produktu Cechy asortymentu:     szerokość „miara wielobranżowości”  liczba linii różnych produktów w ofercie firmy  ilość ofert różnych producentów w dystrybucji długość „miara skali dzi...

Cena jako narzędzie marketingu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2016

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład XIV – Cena jako narzędzie marketingu mix 1. Cztery założenia marketingowej koncepcji ceny:     dostosowanie cen do rynku docelowego i strategii pozycjonowania produktu określenie relacji komplementarnych i kompensacyjnyc...

Formy konkurencji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1393

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład III – Formy konkurencji 1. Skrajne i pośrednie formy rynku / konkurencji:  Dwa skrajne rodzaje struktur rynkowych  doskonała konkurencja  doskonały monopol  Współczesne rodzaje struktur rynku:  konkurencja czysta  po...

Kulturowe uwarunkowania przekazu reklamowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1813

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład XVII – Kulturowe uwarunkowania przekazu reklamowego 1. Ryzyko przenoszenia kampanii reklamowych na nowe rynki: Najczęstszym błędem kampanii reklamowych jest brak wraż...

Marka a znak towarowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1246

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład VIII – Marka a znak towarowy 1. Marka – definicja: Marka – kombinacja produktu fizycznego, nazwa marki, opakowania reklamy oraz towarzyszących im działań 2. Znak towarowy „marka w ujęciu legislacyjnym”: Znak towarowy – rysunek,...

Marka w sensie marketingowym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1547

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład IX – Marka w sensie marketingowym Jest jednym z najważniejszych elementów składających się na postrzeganie produktu przez klienta, czyli jest to istotny element majątku firmy. 1. Funkcje marki:        odróżnienie ...

Podstawy teoretyczne marketingu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1827

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład I – Podstawy teoretyczne marketingu 1. Przedmiot i podmiot marketingu: Marketing stanowi:  zintegrowany zespół instrumentów i działań  związany z badaniem i kształtowaniem rynku  oparty na rynkowych regułach postępowania P...

Produkt w koncepcji marketingu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1449

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład VI – Produkt w koncepcji marketingu Produkt – to cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać wagę, zastać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę. Produkt jest zbiorem użyteczności (korzyśc...

Promotion Mix - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1659

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład X – Promotion Mix Marketing poprzez promocje mix pokazuje jak generować maksymalnie przychody minimalnymi kosztami, przy 100% zadowoleniu klientów.      reklama sprzedaż osobista public relations promocja sprzedaży ...

Psychologia przekazu reklamowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

Dr. Magdalena Rosińska - Bukowska Marketing Międzynarodowy Wykład XVI – Psychologia przekazu reklamowego 1. Psychologiczne podstawy konstrukcji komunikatu reklamowego:      SLB – zatrzymaj się, spójrz, kup AIDA – zwrócenie uwagi, wzbudzenie zainteresowania, chęć zakupu, akcja AIDCAS...