Dr Magdalena Płoński

Rozwój demograficzny świata: Przyrost rzeczywisty ludności, jego elem...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Płoński
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

Geografia społeczno-ekonomiczna: pojęcie GSE - zajmuje się zjawiskami i procesami ludnościowymi, osadniczymi, kulturowymi, politycznymi i gospodarczymi w ujęciu przestrzennym i środowiskowym. przedmiot i podmiot badań: systemy społeczno-gospodarcze czyli ludzie i ich wytwory czyli układy techniczno...

Współczesne zachowania prokreacyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Płoński
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2023

Koncepcja przejścia DEMOGRAFICZNEGO: ·- długotrwały ujemny przyrost naturalny - obi zenie się dzietności do poziomu reprodukcji zawężonej - wydłużenie się przeciętnego trwania życia - stabilizacja i spadek śmiertelności - szybkie starzenie się śmiertelności - wysoka mobilność przestrzenna i społecz...

Skutki demograficzne, społeczne i ekonomiczne migracji zarobkowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Płoński
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2296

Skutki demograficzne, społeczne i ekonomiczne migracji zarobkowych: A ) Eksporter siły roboczej „+” Obciążanie rynku pracy Sadek bezrobocia Transfer pieniędzy Konsumpcja „-„ Ubytek ludności (PN-SM) „Brain Drain” Starzenie się (PN spada...

Metropolizacja i rewitalizacja miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Płoński
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

Fazy urbanizacji: faza rozmieszczenie ludności środki komunikacji 1. ruralizacja rozproszone piesza, konna 2. urbanizacja koncentracja kolej 3. suburbnizacja dekoncentracja samochód 4. dezurbanizacja dyspersja szybki transport 5. reurbanizacja...