Dr Magdalena Pióro - strona 5

Pozytywizm, "Latarnik" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1631

Latarnik Geneza utworu. - Impulsem do napisania tej noweli była notatka w korespondencji Juliana Horaina, do gazety. Sienkiewicz nadał jej wydźwięk patriotyczny. Horain opisywał historię polskiego emigranta Siellawy, który stracił pracę latarnika, ponieważ zaczytał się we wciągającej powieści Zygmu...

Pozytywizm, "Latarnik" - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Latarnik S treszczenie I W Aspinwall niedaleko Panamy zwolniło się miejsce latarnika. Mężczyzna, który sprawował tę funkcję, przepadł bez wieści. Miejscowi podejrzewali, że poszedł na skalisty brzeg wysepki i podczas nocnej burzy spłukała go fala. Konsul Stanów Zjednoczonych Izaak Falconbridge, na ...

Pozytywizm - Henryk Sienkiewicz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910

Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Tom II Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916) , oprac. Julian Krzyżanowski Ur. 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Przedstawiciel inteligencji miejskiej, która wywodziła się z podupadłego ziemiaństwa. Wszystko zawdzięczał sobie. Po gimna...

Realizm i naturalizm - literatura polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1372

Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Tom I Maria Konopnicka (1842 - 1910) , oprac. Alina Brodzka Konopnicka z d. Wasiłowska urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach w rodzinie ziemiańskiej. Jej ojciec należał jednak do tzw. inteligencji zawodowej, był prawnikiem. Kształciła się w ...

Pozytywizm - Maria Konopnicka "Banasiowa"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1050

Maria Konopnicka Banasiowa Park Łyczakowski we Lwowie, letni dzień. Zbliża się stara, spracowana, zmęczona staruszka. Sama nie wie dokładnie, ile ma lat, ale na pewno ponad 80. Rozmawia z nią narratorka noweli. Okazuje się że starowinka...

Maria Konopnicka "Poezje" - wiersze wybrane

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1162

MARIA KONOPNICKA Poezje (wybór Aliny Brodzkiej) Zbiór wierszy otwiera utwór „Wstęp” stanowi właściwie obrazek poetycki - JAK WSZYSTKIE PRAWIE WIERSZE KONOPNICKIEJ . Scenka przedstawia wypędzenie z miasta poetów z na polecenie Platona, zamykają się za nimi bramy. Wygnani zostają Charmides, Menand...

Pozytywizm "Sachem" - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

Sachem S treszczenie Do Antylopy w Teksasie przybywa po raz pierwszy od założenia miasta trupa cyrkowa. Wszyscy mieszkańcy są bardzo dumni z jej przybycia, ponieważ wiadomo, że cyrk nie przyjeżdża do każdej mieściny. Antylopa powstała dopiero piętnaście lat temu. Wcześniej w miejscu, w którym się z...

Sienkiewicz Henryk - Wybór nowel i opowiadań

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 791

Henryk Sienkiewicz, Wybór Nowel I Opowiadań Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej. W 1861 jego rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie nabyli kamienicę czynszową. Mieli jednak długi i już w gimnazjum Henryk musiał zarabiać korepetycjami. Gdy zbuntowano się przeciw lit. tenden...

Antoni Sygietyński "Pisma krytycznoliterackie" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1386

Antoni Sygietyński, Pisma krytycznoliterackie, oprac. Tomasz Weiss Antoni Sygietyński. Krytyk kompetentny Antoni Sygietyński (1850 - 1923) - studiował w Szkole Głównej w Warszawie na wydziale matematycznym (zgodnie z pozytywistycznym kultem nauk ścisłych); po roku porzucił matmę na rzecz nauk human...

"Szkice węglem" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

W utworze przeważa szkicowość ujęcia tematu, którą zapowiada już tytuł. Problematyka Szkiców węglem została przedstawiona w uproszczonej, nieco schematycznej formie. Główny nacisk położony został na ukazanie podstawowego założenia utworu, czyli ciemnoty i naiwności chłopstwa, złych skutków zasady n...