Dr Magdalena Mateja

note /search

Kierunki analizy filmu z młodzieżą szkolną

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Pedagodzy proponują różne kierunki analizy filmu z młodzieżą szkolną. Np. Grace Greiner wyróżnia następujące kierunki analizy filmu: moralny, socjologiczny i analityczno-krytyczny. MORALNY KIERUNEK ANALIZY - polega na omówieniu i ocenie charakterów oraz postępowania przedstawionych bohaterów (ewe...

Komunikowanie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1526

1. Komunikowanie- etymologia terminu - pochodzi od łac. czasownika communico, communicare co znaczy ,,uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się” oraz od rzeczownika communio czyli ,,wspólność, poczucie łączności” Ep...

Kompetencja komunikacyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1330

Co nas odróżnia od małp? -dwunożność (ręce wolne do innych czynności+troska o niemowlęta) - wzrost masy mózgu do masy ciała (4x) - bardziej zróżnicowana dieta( życie w raju rozleniwia) - posługiwanie się wytworzonymi narzędziami i ogniem Protojęzyk a język naturalny - protojęzyk- forma popr...

Formy komunikowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1967

Kod nadawcy nie jest równy kodowi odbiorcy ( obecnie odbiorca jest ważniejszy) Formy komunikowania Werbalne/ niewerbalne Językowe/ parajęzykowe, niejęzykowe Kod aparycyjny- ubiór - mowa ciała - parajęzyk- akcentowanie, artykulacja itp. ...

Komunikacja społeczna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085

Różnice kulturowe- 4 wymiary - dystans władzy - indywidualizm/ kolektywizm - męskość/ kobiecość - unikanie niepewności PDI-Power Distance Index- indeks dystansu władzy - rodzina - szkoła - miejsce pracy - państwo Dystans władzy a idee - Chiny

Komunikowanie masowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1666

System komunikowania masowego a inne systemy - co wyróżnia styl komunikowania masowego spośród innych systemów komunikacyjnych? - wzrok i słuch jako jedyne zmysły zaangażowane w proces przekazu - uczestnicy procesu komunikowania wyizolowani, nie znają się i nie mają ze sobą styczności - obecn...

Komunikacja społeczna - wiadomości wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1778

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lp Elementy składowe sylabusa Opis 1. Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna 1a Nazwa przedmiotu w języku angielskim Communication Studies 2 Kod przedmiotu 3 Ilość punktów ECTS 4 Język wykładowy polski 5 Grupa...

Antysłowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

Język Lecha Wałęsy ( 1990-1995) - ,,…dla mnie demokracja parlamentarna to pokojowa wojna wszystkich ze wszystkimi…” - ,,Sam pojedynczo rozegrałem tę partię i sam dla was załatwiłem premier, wy weszliście na moim i jego grzbiecie” - lekcew...

Proces komunikowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

ategorie zachowań niewerbalnych, kinetycznych: -emblematy (zastępują znaki językowe- świadome) -ilustratory (wzmacniają przekaz językowy-świadome, warunkowane kulturowo) -regulatory (nieuświadomione, podtrzymują komunikację) - wskaźniki emo...