Dr Magdalena Knapińska

Stan gospodarki, rachunek PKB - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917

ŚLEDZĄC STAN GOSPODARKI- RACHUNEK PKB (2-3) Rachunki narodowe - niemal we wszystkich krajach oblicza się jako rachunek dochodu i produktu narodowego - w USA robi to biuro Analiz Ekonomicznych, a w Polsce Główny Urząd Statystyczny

Bezrobocie i inflacja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

BEZROBOCIE I INFLACJA (4) Bezrobocie vs. Zatrudnienie Zatrudniony to ten, kto ma prace pełnoetatową, na umowę zlecenie, na ...(cześć etatu). Bezrobotny to ten kto * nie ma pracy, * poszukuje jej, * jest zdolny i gotowy do jej podjęcia oraz * jest w wieku produkcyjnym Zasoby ludzkie w USA w ...

Dochody i wydatki - mnożnik - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 525

DOCHODY I WYDATKI- MNOŻNIK (7) Przykład miasta Fort Myers na Florydzie - Boom gospodarczy w latach 2003, 2004, i część 2005 - Po ożywieniu przyszło załamanie, stopa bezrobocia wzrosła z 3 % do 9,5% - Miasto przeżywało boom z powodu gwałtownego wzrostu produkcji budowlanej, napędzanej przez spe...

Ekonomiczne opisanie świata - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

EKONOMICZNE OPISANIE SWIATA- MAKROEKONIMIA: OGÓLNY ZARYS (1) Ekonomia- zaczęła się w Anglii za spawa A.Smitha i jego książki (1776r.) Ekonomia (nauka o racjonalnym gospodarowaniu w warunkach ograniczonosci zasobów): - mikroekonomia- nauka o podstawach działania pojedynczych podmiotów gospodarczy...

Inflacja, deziflacja i deflacja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1778

INFLACJA, DEZIFLACJA I DEFLACJA (11) Klasyczny model pieniądza * W krótkim okresie wzrost podaży pieniądza prowadzi do wzrostu realnego PKB przez obniżanie stopy procentowej oraz stymulowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków konsumpcyjnych. * W długim okresie, ponieważ rosną płace nominalne ...

Makroekonomia - zdarzenia i idee - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

MAKROEKONOMIA- ZDARZENIA I IDEE (13) Zagadnienia: - Makroekonomia klasyczna - Wielki Kryzys i rewolucja keynesowska - Wyzwania dla ekonomii keynesowskiej - Racjonalne oczekiwania, realny cykl koniunkturalny i nowa klasyczna makroekonomia - Współczesny konsens Makroekonomia klasyczna * Klasy...

Oszczędności, akumulacja kapitału i produkcja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

OSZCZĘDNOŚCI, AKUMULACJA KAPITAŁU I PRODUKCJA (6) Dla kształtowania się produkcji w długim okresie ważne są związki: * Ilości kapitału przesądza o wielkości wytworzonej produkcji * Wielkość wytworzonej produkcji przesądza o ilości oszczędności i z kolei o ilości kapitału akumulowanego z upływem...

Pieniądz i polityka pieniężna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

PIENIĄDZ I POLITYKA PIENIĘŻNA (10) Pieniądz Jest dowolnym aktywem, które może być łatwo wykorzystywane do zakupu dóbr i usług. Przez pieniądz rozumie się gotówkę, jak również inne aktywa charakteryzujące się wysoką płynnością. Funkcja pieniądza Środek wymiany – pieniądz jest dobrem, które łat...

Polityka fiskalna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 938

POLITYKA FISKALNA (9) Wydatki rządowe i przychody podatkowe jako % PKB w 2006 r. 60 50 40 wydatki rządowe 30 przychody podatkowe 20 10 0 USA Japonia Kanada Francja Szwecja * Szwecja posiada szczególnie duży sektor publiczny, który stanowi prawie 60 % PKB. Amerykański sektor publiczny,...

Długookresowy wzrost gospodarczy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

DŁUGOOKRESOWY WZROST GOSPODARCZY (5) PKB w Polsce wg cen z 1990 r. PKB, 1990 Int. GK$ 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1991 1995 1998 2002 2006 450 000 400 000 350 000 300 000 250 00...