Dr Magdalena Dołhasz

note /search

Obowiązki Urzędnika Publicznego

 • Uniwersytet Opolski
 • Administracja
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3766

...Podstawowe zobowiązania urzędników samorządowych, wynikają nie tylko z istoty czynności prawnych będących podstawą dla stosunków prawnych, ale z przepisów prawa. Pierwszorzędne znaczenia dla określenia funkcji pracowniczych mają regulacje prawne, gdyż w umowach o pracę ich strony niezmier...

Macierz BCG

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2961

Analiza produktów jest jednym z wielu aspektów zarządzania, inaczej mówiąc zagadnienie to jest ściśle związane ze strategią i planowaniem w przedsiębiorstwie. W celu skutecznego zarządzania organizacją stosuje się narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji. Analiza BCG jest jednym z takich narzęd...

Produkt- rodzaje, cechy, struktura, życie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1729

Produkt - jest to wszystko to, co przeznaczamy na wymianę, towary, usługi, przedsięwzięcia, projekty, miasta, gminy, itp.; jest to suma jego atrybutów mająca na celu zdolność zaspokajania potrzeb. Marketing obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno - gospodarczego, ale bez wątpienia jest fakt,...

Segmentacja rynku- najważniejsze zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2968

Cztery główne kryteria segmentacji Potrzeby konsumenckie (bardzo szerokie) Zachowania konsumentów względem produktów Zachowania konsumentów w procesie zakupów Czynniki demograficzne i przestrzenne KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKU W badan...

Historia po 1914 roku - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3241

Ziemie polskie w czasie I wojny światowej (1914- 1918) -Trójporozumienie (Ententa)- Francja, Anglia, Rosja -Trójprzymierze- Niemcy, Austro- Węgry, Włochy -działalność organizacji wojskowych w Galicji, kierowanych przez Piłsudskiego i Hallera, służyła koncepcji zorganizowania antyrosyjskiego powsta...

Notatki z SUM kRAKOWSKA AKADEMIA

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3584

Wykonawcy - Gr I APZ V rok Anna Goryl Aleksandra Czwojdzińska - Pytka Tomasz Wojakiewicz Mariusz Kubler STRATEGIA ROZWOJU FIRMY PRODUKUJĄCEJ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK Cel: utrzymanie się na rynku i rozwój firmy. L.p. Czynniki Trendy Siła wpływu ( -5,+5 ) Prawdopodobieństwo ( 0,1 ) - 10...

Podstawy marketingu - Konsumenci i ich zachowania na rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1407

MARKETING Rozdział 3 - Konsumenci i ich zachowania na rynku Nabywca - jest podmiotem rynku. Decyduje, która ofertę przedstawioną przez sprzedającego zaakceptować Konsument - jedno lub wieloosobowe gospodarstwo domowe. Jego funkcjonowanie jest związane z zaspokajaniem potrzeb. Większość swoich po...

Wydatki na promocję dodatkową w Polsce w latach 2005-2010

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Reklama
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2660

Wydatki na promocję dodatkową w Polsce w latach 2005-2010. Sylwia Madej Nr albumu: 36317 Łukasz Jabłonowski Nr albumu: 36318 Spis treści Wstęp Promocja sprzedaży - nazywana także promocją uzupełniającą, dodatkową - to te wszystkie elementy promocji, które nie mieszczą się w ramach pozostałych elem...

Zarzadzanie marketingiem dr dołhasz praca zaliczeniowa

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4130

Tytuł pracy to: Kampania reklamowa portalu Notatek.pl firmy Krakweb.pl Praca składa się z 10 stron. Główne punkty tej pracy to: charakterystyka portalu Notatek.pl, właściwości oraz korzyści produktu, sformułowanie celów reklamy, określenie docelowych segmentów reklamy - adresatów reklamy, wyznaczen...

I wojna światowa i inne informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 4438

Orientacje niepodległościowe przed 1914r. Przed wybuchem I wojny światowej zrodziły się dwie koncepcje niepodległościowe. W 1908 powstała orientacja prorosyjska którą rozpowszechniono poprzez wydawanie broszury. W tym samym roku powstała także proaustriacka w Krakowie. A jej postulaty popierały zw...