Dr Maciej Tokarski

note /search

Rachunkowość - wykłady - Przetwarzanie danych

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Rachunkowość
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4522

Rachunkowość to system identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach służący celom sprawozdawczym i decyzyjnym różnych użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych) jest swoistym językiem którym posługuje się świat gospoda...

Badania marketingowe - rodzaje metod

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

BADANIA MARKETINGOWE 1. Badania marketingowe - gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie informacji niezbędnych  do podejmowania decyzji rynkowych w przedsiębiorstwach. Konieczność przeprowadzania badań marketingowych oraz ich zakres wynikają z  informacyjnych potrzeb decydentów, natomiast ich istot...

Orientacje przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1421

Rozkład nabywców wg czasu akceptacji nowości 1. Efekt demonstracyjny  2. efekt rekomendacji  3.  sieć uwierzytelnienia  4. efekt demokratyzacji  5. obowiązek – rutyna ORIENTACJE PRZEDSIĘBIORSTW Ø Orientacja produkcyjna – XIX w., produkcja m...

Podstawy marketingu - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1624

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Lp Elementy składowe syllabusa Opis 1. Nazwa przedmiotu  Podstawy marketingu (wykład) 1a Nazwa przedmiotu w języku  angielskim Fundamentals of Marketing   (lecture) 2 Kod przedmiotu Kod przedmiotu zostanie wpi...

Marketingowa analiza przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE – MARKETINGOWA ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Zarządzanie (ogólny model procesu) – zestaw działań, który obejmuje funkcje zarządzania  (planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewod...

Konsument i jego zachowanie na rynku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

MARKETING to sprzedaż: - właściwego produktu, właściwym ludziom, we właściwym czasie, we właściwym miejscu, po  właściwej cenie - lepiej i wydajniej niż konkurencja Dobry marketingowiec zajmuje się odkrywaniem tego, co ludzie chcą, zanim im to wyprodukuje  lub dostarczy, gdyż im więcej daje się l...

Geneza i istota marketingu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2380

GENEZA MARKETINGU Zazwyczaj mylnie uważa się, że marketing narodził się w USA, natomiast pierwszych  instrumentów marketingu zaczęto wykorzystywać w Japonii ok. 1650 r. Mitsui, właściciel dużego  domu handlowego, wykorzystywał jako pierwszy instr...

Podaż i prawo podaży

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344

PODAŻ I PRAWO PODAŻY 1. tzw. efekty ekonomii:  efekt demonstracji o snobizm o efekt psychologiczny Veblena (efekt pędu owczego – chcemy mieć to, co  mają inni) o efekt naśladownictwa (popyt na dane dobra zmienia się w tym samym  kierunku, co popyt konkurentów) (Supply = podaż) 2. Podaż – ilość d...

Popyt i funkcje popytu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1246

POPYT I FUNKCJA POPYTU 1. Popyt – to zapotrzebowanie na dane dobra i usługi na danym rynku, w danym czasie, przy  danym poziomie cen. Z punktu widzenia marketingu istotny jest jego podział na popyt efektywny i popyt  potencjalny. - Popyt efektywny – to ilość dobra, jaką nabywcy są wstanie kupić p...

Potrzeby a marketing

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Podstawy marketingu wykład Procesy: 1) Identyfikacja problemu – motorem w postępowaniu nabywców są ich potrzeby, przez które  rozumieć należy stan braku czegoś i zarazem czynnik uruchamiający funkcje motywu do  działania w kierunku zmiany tego stanu. Cechy potrzeb: nieograniczone, odnawialne, zas...