Dr Maciej Kostrzewski

Ekonometria zagadnienia 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2513

Ekonometria bada związki o charakterze ilościowym występujące pomiędzy elementami zjawisk ekonomicznych za pomocą metod statystycznych i matematycznych. Ekonometrię można stosować wtedy, gdy: badane zjawisko ekonomiczne musi być stabilne, tj. ulegać jedynie niewielkim i powolnym zmianom, zjawi...

Ekonometria modelowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1953

EKONOMETRIA ETAPY MODELOWANIA: Określenie celu i zakresu badań. Dobór zmiennych do modelu. Wybór postaci analitycznej modelu. Szacowanie parametrów strukturalnych modelu. Weryfikacja modelu. Wykorzystanie modelu do analizy i prognozy. α- parametry strukturalne modelu ε- składnik losowy Ce...

Ekonometria - regresja wieloraka - Analiza zmiennych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1638

ANALIZA REGRESJI WIELOKROTNEJ Charakterystyka próby Analizowana przeze mnie próbka zawiera trzy zmienne, gdzie: Zmienną zależną Y jest oporność elektryczna w nawęglaczu wyrażona w mikroomometrach [   m ] a zmiennymi niezależnymi (opisującymi) są odpowiednio: X 1 - gęstość [g/cm 3 ] X 2 -

Ekonometria - wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2849

II. Funkcja produkcji o stałej elastyczności substytucji (CES lub SMAC): lub gdzie dla ρ→1 CES odpowiada doskonałej substytucyjności (wykres - prosta) dla ρ→0 CES odpowiada funkcji Cobb-Douglasa (wykres hiperboliczny) dla ρ→-∞ CES odpowiada technologii Leontieffa (doskonała komplementarność - ...

Ekonometria - zadania transportowe - Metoda potencjałów.

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2632

Zadanie transportowe Modele zadania transportowego. Zadanie transportowe i zadania programowania liniowego. Podstawowy plan zadania transportowego. Metoda potencjałów. Modele zadania transportowego. Transportowe zadanie (TZ) mające jako kryterium koszt przewozów formułujemy w następującej postaci. ...

Ekonomietria - programowanie liniowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1176

Programowanie liniowe. Zadania programowania liniowego. Przedmiot programowania matematycznego. Przykłady ekonomicznych zadań program o wania liniowego. Ekonomiczno-matematyczny model zadań pr o gramowania liniowego. Elementy algeb...

Ekonometria Metoda transportowa - zadanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 903

Metoda transportowa Trzy lokale pobierają z trzech hurtowni alkohole. Zapotrzebowanie lokali w alkohol wynoszą odpowiednio: (lokal L 1 ) 100, (lokal L 2 ) 300, (lokal L 3 ) 200 butelek (jednostek). Hurtownie dysponują odpowiednio następującymi ilościami butelek alkoholu : (hurtownia H 1 ) 100, (h...

Model ekonometryczny przykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1743

MODEL EKONOMETRYCZNY    Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny opis stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu ekonomicznego     ( zjawisk, procesów) od czynników, które je kształtu...

Model optymalizacyjny zadania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

T reść zadania Włoska firma LA PASTA zamierza zaistnieć na polskim rynku. Zamierza ona zakupić maszynę od polskiego producenta, która jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca 3000kg makaronu świderek lub 1500kg makaronu muszelek. Jednak produ...