Dr Maciej Górski

note /search

Finanse i bankowość - test - kontrakt terminowy FRA

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

1.Z aprezentuj cztery, twoim zdaniem najważniejsze wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową banku i ryzyko związane z jego działalnością (4 pkt). 2. Zdefiniuj następujące pojęcia: - kontrakt terminowy FRA -

Finanse i bankowość - test - przychody odsetkowe

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 280

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przychody odsetkowe, koszty odsetkowe, dochody netto z prowizji, przychody z tytułu prowizji, koszty działania banku....

Finanse i bankowość - test

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: gwarantowanie kredytu, realizacja czeku rozrachunkowego, wkłady a vista, rachunek trasanta, rachunek rozliczeniowy....