Dr Maciej Dębski

note /search

Pytania na kolokwium

  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4865

1. Jaka jest istota zarządzania? 2. Cechy zarządzania wg Druckera. 3. Jakie są podstawowe decyzje zarządcze?... 27. 28. Prezentacja dowolnej klasyfikacji stylów zarządzania, 29. Specyfika zarządzania międzynarodowego, 30. Uwarunkowania umiędzynarodowienia gospodarki,... Jaka jest isto...

Podstawy Zarządzania - Planowanie

  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 854
Wyświetleń: 14098

in. definicję zarządzania strategicznego - proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania, rozumianego jako etap realizacji opracowanej strategii. Pierwsza prezentacja zawiera opracowanie takich tematów jak: Metody analizy strategicznej, strategie rozwoju ? macierz Ansoffa, analiz...

Podstawy Zarządzania - Druker

  • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 14798

Odpowiedzi na kilka pytań o zarządzaniu, strategii, planowaniu itp. 1. Jaka jest istota zarządzania?Z zarządzaniem spotykamy się na co dzień, podejmując różne działania w pewnych sytuacjach. Jest to celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby decyzji i działań, dzięki wykorzystaniu posiadanych zaso...