Dr Maciej Bojanowski

note /search

Skracalność właściwa roztworu cukru - sprawozdanie

  • Politechnika Gdańska
  • Fizyka laboratorium
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2639

II OPRACOWANIE WYNIKÓW • Zestawienie wyników pomiarów: Stężenie  [  g  / cm 3 ] 0,05 0,10 0,15 0,2 0,3 − 0 [ °] 3,2 9 15,4 33,5 46,5  0 = 0,4°       l= 20cm • Metodą regresji liniowej wyliczam skręcalność właściwą: c= stężenie