Dr Łukasiewicz

Ekonomia-folie z wykładów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

ADRIANNA ŁUKASZEWICZ FOLIE Z WYKŁADÓW EKONOMIA WDiNP 2004/2005 Blok 1. WPROWADZENIE DO EKONOMII Definicja ekonomii: Ekonomia opisuje sposoby zachowania się człowieka (ludzi) w procesie gospodarowania. Przestrzeń zainteresowań ekonomii to: produkcja, podział i konsumpcja. Ekonomia opisuje w j...

Pytania z ekonomii - Racjonalne gospodarowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Dr Adrianna Łukaszewicz Pytania pomocnicze dla studentów Zagadnienia wstępne Co to jest homo economicus? Jakie jest jego znaczenie dla ekonomii? Jakimi zasadami się on kieruje? Na czym polega zasada racjonalnego gospodarowania? Czy każdy człowiek jest homo economicus? Co wyraża krzywa możliwości...

Testy-ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 798

Przykładowy test egzaminacyjny Podatek regresywny to: gdy wszyscy podatnicy płacą ten sam procent dochodów gdy wraz ze wzrostem dochodów nakładane są coraz mniejsze procentowe stawki podatkowe gdy osoby wyżej zarabiające obciążane są wyższą procentową stawką podatkową żadne z powyższych Podate...

Wprowadzenie do ekonomii-wszystkie wykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

WPROWADZENIE DO EKONOMII Definicja ekonomii: Ekonomia opisuje sposoby zachowania się człowieka (ludzi) w procesie gospodarowania. Przestrzeń zainteresowań ekonomii to: produkcja, podział i konsumpcja. Ekonomia opisuje w jaki sposób społeczeństwo używa ograniczonych zasobów dla produkcji dóbr i usł...

Zagadnienia egzaminacyjne - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

Zagadnienia egzaminacyjne z Ekonomii (wykłady - 2 semestry) I Pojęcia podstawowe: ekonomia, sądy pozytywne i sądy normatywne, mikroekonomia i makroekonomia, dobra, dobra wolne i dobra rzadkie, czynniki produkcji: praca, ziemia, kapitał, procesy gospodarcze, podmioty gospodarcze, własność i ...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

EKONOMIA, I ROK EUROPEISTYKA WDiNP. 2004/05 made by cindirella I. WPROWADZIENIE DO EKONOMII Definicje: Ekonomia jest nauką i procesach gospodarczych. Stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami, czyli prawa ekonomiczne. Ekonomia opisuje sposoby zachowania się ludzi w ...

Polska droga do kapitalizmu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

POLSKA DROGA DO KAPITALIZMU Przełom 1989 r.: konieczność przejścia od scentralizowanej gosp. planistycznej do gosp. rynkowej; Społ. akceptacja tego celu; spór wokół dróg jego osiągnięcia, modeli kapitalizmu, priorytetów i tempa przemian; Specyfika polskiej drogi: „stabilizacja przed prywatyzacją” ...

Prawo podaży i popytu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

PRAWO PODAŻY I POPYTU Ogólne pojęcie rynku Prawo podaży i popytu (ppip) działa na rynku. Aby wytworzone towary i usługi dotarły do konsumenta, muszą przejść przez proces wymiany towarowej. Wymiana - to całokształt aktów kupna - sprzedaży zachodzących na rynku. Obejmuje zagadnienia: handlu, pienią...

Teoria pieniądza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

TEORIA PIENIĄDZA Istota pieniądza - jest to zjawisko społ.; przyjmuje różne formy. Pieniądzem (P) jest to wszystko, co jest ogólnie akceptowane jako śr. płatniczy. W swej genezie P jest towarem. Towary posiadają właściwość wymienialności; wart. towaru b. trudno zmierzyć np. godzinami pracy na ich ...