Dr Ludwik Ścibor - strona 2

Zdarzenie prawne i uprawnienie właściciela

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Ludwik Ścibor
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Zdarzenie prawne – definicja, rodzaj zdarzenia: orzeczenie rozwodu, umowa darowizny Stosunek prawny powstaje: 1)  (rzadko)  w chwili wejścia w życie aktu prawnego (np.ustawy) 2)  (najczęściej)  gdy zajdzie zdarzenie wskazane przez normę...

Zdolność do czynności prawnych i zdolność prawna

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Ludwik Ścibor
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

  Zdolność do czynności prawnych i zdolność prawna -   Osoby   prawne   posiadają   zdolność   prawną   i   zdolność   do   czynności   prawnych   które  uzyskuja z chwila wpisania do właściwego rejestru (art. 37 k. c.) -   Zdolność   prawna   osób   prawnych   jest   ściśle   związana   ze   zdo...

Cechy i rodzaje konstytuacji oraz źródła pierwotne UE i formy prawne w...

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Ludwik Ścibor
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Wymienić cechy konstytucji. -szczególna treść konstytucji -szczególna forma konstytucji -szczególna moc prawna konstytucji -szczególny tryb zmiany konstytucji wymień rodzaje konstytucji -pisana -nie pisana -pełna -niepełna  -uchwalone -okrojone czyli nadane, narzucone  -sztywne -elastyczne -stałe...