Dr Lucyna Iwona Słupek

note /search

Modele komunikacji

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 2366
Wyświetleń: 12201

Definicja modelu W metodologii nauk społecznych jest utożsamiany z pewnym wzorcem bądź ideałem jakiegoś stanu Model - słowne lub graficzne przedstawienie procesu komunikowania w sposób uproszczony i zwykle mało sformalizowany. Modele są teoretyczną, hipotetyczną konstrukcją myślową, w której u...

Zagadnienia do egzaminu - nauka o komunikowaniu

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 6097

KOMUNIKOWANIE - PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE etymologia słowa komunikowanie komunikowanie, komunikowanie się, komunikacja - zakresy terminów definicja i cechy komunikowania (symboliczność, społeczny charakter ……) znaki i ich podział (konwencjonalne - symbole, ikony, niekonwencjonalne - symp...