Dr Lidia Pawelec

note /search

Edukacja przyrodnicza - podstawowe pojęcia

  • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  • Podstawy wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Podstawy wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej 16.03.2014 dr Lidia Pawelec Literatura: Helena Gutowska Œrodowisko spoeczo-przyrodnicze w klasach I-III ksika metodyczna Lelonek Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III Zioo edukacja œrodowiska na poziomie nauczania zintegrowanego Frtczakowi...

Nowoczesne metody wykorzystywane w procesie kształcenia

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2989

Tematem przewodnim są nowoczesne metody wykorzystywane w procesie kształcenia. Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: methodos, metoda nauczania, klasyfikacje metod nauczania, metody oparte na słowie, dyskusja,

Plan nauczania

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4473

Tematem referatu jest plan nauczania. Informacje zawarte w notatce to: plan, planowanie, plan nauczania, prakseologiczne prawidłowości planu wg Półturzyckiego, rodzaje planów nauczania. A także: roczny plan pracy dydaktycznej, okresowy plan pracy edukacyjnej, codzienny plan pracy edukacyjnej...

Makroekonomia - wykłady - Rachunek dochodu narodowego

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4326

Rachunek dochodu narodowego 1. Makroekonomia bada wielkości dotyczące całej gospodarki czyli agregaty. Agregaty uzyskuje się sumując odpowiednie wielkości mikroekonomiczne. Do podstawowych agregatów zaliczamy: Poziom produkcji Zatrudnienie i bezrobocie Stabilność cen (czyli inflacje) Budżet p...

Planowanie pracy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3717

Przedmiot prowadzony na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przez dr Lidia Pawelec. Tematem przewodnim jest planowanie pracy. Informacje zawarte w pliku to: podstawa programowa, program nauczania, plany nauczania. Planowanie pracy