Dr Lidia Mesjasz

note /search

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - wykłady - międzynarodowy ład eko...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 2226
Wyświetleń: 3157

Zakres materiału poruszony w notatkach jest następujący: różnice pomiędzy transakcjami krajowymi a międzynarodowymi, MSG jako dyscyplina nauk ekonomicznych, gospodarka światowa, międzynarodowy ład ekonomiczny, teorie handlu międzynarodowego, podział korzyści z handlu, model Ricarda w ujęciu pieni...